fbpx Джереми предоставя нисколихвен кредит за българските МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Калина Кисьова, началник отдел „Малък бизнес” в Societe Generale Експресбанк

Джереми предоставя нисколихвен кредит за българските МСП

Инициативата „Джереми” (JEREMIE) („Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия”) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП). Средствата по Джереми стигат до МСП чрез финансови посредници - банки, гаранционни фондове, фондове за рискови капитали и др.
Разговаряхме с Калина Кисьова, началник отдел „Малък бизнес” в Societe Generale Експресбанк за възможностите за финансиране по програма Джереми.

Г-жо Кисьова, каква е спецификата като цяло на програма Джереми?
- Програма Джереми е общо наименование на различни инструменти за финансиране на малки и средни предприятия в България в рамките на Оперативна Програма „Конкурентноспособност”. Societe Generale Експресбанк сключи споразумение с Европейския Инвестиционен Фонд, който управлява средствата по тази програма, по т.нар. инициатива Джереми 2. Тя се различава от всички останали инструменти по това, че лихвеният процент върху 50% от средствата по заемите за крайните клиенти реално е 0%. Това означава, че клиентите могат да ползват финансиране на едни изключително ниски нива, всъщност наполовина спрямо пазарните лихви в момента. В допълнение, кредитополучателите не дължат и такса за управление за целия период на кредита.

Едно от основните предимства е, че условията са много облекчени и лихвите по това кредитиране са доста по-ниски от страндартните банкови. В какви параметри са наистина?
- Лихвените нива се формират от променлив пазарен индекс – Софибор или Юрибор плюс надбавка. Крайната лихва е разделена на две и понастоящем се разполага между 3% и 5% годишен лихвен процент, което е безспорно конкурентно предимство за фирми в този пазарен сегмент. Една от основните цели на програма Джереми е да осигури на българските малки и средни предприятия достъп до нисколихвен кредитен ресурс, който ще ги направи по-конкурентни и по-динамични. В Societe Generale Експресбанк ние приемаме с отговорност това предизвикателство.

За какво може да се използват кредитите по програмата и има ли ограничения за фирмите?
- Както всеки един ресурс свързан със структурните фондове на ЕС, и тук фирмите следва да отговорят на редица изисквания и да спазят определени указания, за да се възползват от програмата. На първо място ограниченията са свързани със сектора на финансиране - изключени са компании в областта на земеделието и първичната преработка на земеделски продукти, производство и търговия с тютюневи и алкохолни изделия, рибарство и аквакултури и т.н. Списъкът с изключените дейности е на разположение на нашия сайт на страницата за програма Джереми. Също така, налице са и ограничения по отношение на целта на финансиране – не се допуска закупуване на МПС за спедиторски услуги или машини втора употреба, рефинансиране на други задължения, финансиране на възстановим ДДС и други.

Както виждате, изискванията към кредитополучателите са комплексни и ние искаме да съдействаме максимално на нашите клиенти да получат коректна информация, затова препоръчвам на всеки заинтересован да се консултира с нашите специалисти.

Какви обезпечения се изискват по програмата?
- Всички останали условия по кредитите са стандартни и ние не сме променили политиката си за кредитиране или обезпечаване на кредитите. Приемаме различни видове и комбинации от обезпечения в зависимост от конкретната сделка и клиент.

Преминава ли се през цялата сложна процедура на одобрение и има ли „малки букви“ в условията?
- Положителното по отношение на тази програма е, че процесът за предоставяне на кредити е обичайният за банката, като за малките предприятия не изискваме изработване на прогнозни отчети и бизнес план и кредитите се разрешават по опростена процедура. Societe Generale Експресбанк се стреми да предостави максимална информация на клиентите си и да работи с прозрачни условия, за да няма риск клиентът да остане подведен в очакванията си или да се променят условията по вече договорен кредит.

На какво бихте обърнали внимание на фирмите при този тип финансиране?
- Най-напред, да се запознаят с всички изисквания на програмата и да се консултират с банковите служители, които имат опит и ще ги ориентират дали това е подходящата програма за тях. Ние организираме и участваме в срещи с бизнеса, на които да популяризираме условията на Джереми и да отговорим директно на въпросите на предприемачите – поредното такова мероприятие, организирано от Societe Generale Експресбанк, се проведе в София на 14 май. Също така, стараем се да предлагаме и алтернативни решения в случай, че клиентът не отговаря на изискванията на програмата.

Можете ли да дадете пример за успешно финансиране по програмата?
- Първият клиент, който се възползва от финансиране по програмата беше фирма от Плевен - ЕВРОКВАРЦ - МВ ООД. Основната дейност на фирмата е добив на пясък, филц, микросиликати, които се използват като материал за производството на лепила и сухи строителни смеси. Отпуснахме оборотен кредит по програма Джереми, с който клиентът да покрие текущите разходи за горива и поддръжка на съоръженията си.

Вярвам, че всяко финансиране по тази програма е успешно, ако фирмата го използва за разширяване на своята дейност, за нови инвестиции, за навлизане на нови пазари. В тези случаи програма Джереми на Societe Generale Експресбанк предоставя едно ценно конкурентно предимство – финансиране при много добри условия от един стабилен и прозрачен партньор.