fbpx Адв. Биляна Тончева: Оцеляват тези бизнеси, които успяват да се адаптират във всяка една ситуация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Адв. Биляна Тончева: Оцеляват тези бизнеси, които успяват да се адаптират във всяка една ситуация

Адв. Биляна Тончева е прокурист на “Еко Глоуб” ООД, компания, създадена през 2012 г., която се занимава с консултиране, подготовка и изпълнение на европейски проекти, както в частния, така и в публичния сектор. С нея разговаряме за трудното време, оцеляването на бизнесите, европейките средства за компаниите.

Г-жо Тончева, имате поглед към бизнеса в цялата страна. Научи ли се бизнесът да работи в тази относително нова среда? Да бъде по-гъвкав и предприемчив?

- Както ние, така и целият бизнес нямаше избор и трябваше за отрицателно кратко време да се приспособи към така създалата се обстановка вследствие на пандемията в последните две години. По мои наблюдения оцеляват тези бизнеси, които имат екип от хора, на които може да се разчита и успяват да се адаптират във всяка една ситуация от обкръжаващата ги среда. За мен и моят екип беше предизвикателство първоначално да заменим живия контакт с ежедневни телефонни разговори и онлайн срещи, с цел да запазим здравето на хората около нас и на нас самите. Но благодарение на това, че от немалко години работим съвместно и дългогодишният опит в сферата на европейските проекти, устояхме на това предизвикателство успешно, създавайки в нас чувство на увереност. Тази стабилност и устойчивост се усеща и от самите клиенти, защото те знаят, че могат да получат подкрепа от наша страна за оздравяване на бизнеса си в несигурната обстановка или да бъде реализирана нова идея в рискова ситуация, която дори да няма възможност в конкретния момент да се осъществи, на по-късен етап вече ще има потенциала да бъде развита.

Смятате ли, че ще има бизнеси, които ще затворят?

- За съжаление да. След устремното навлизане на пандемията от COVID-19, целият бизнес трябваше да реагира основно променяйки начина на работа, конкретно в комуникационните канали с клиентите. И ако някои фирми съзряха възможност в тази ситуация, други бизнеси не бяха толкова гъвкави, съответно не успяха да пречупят ситуацията и да се приспособят.

Справиха ли се българските малки и средни фирми с усвояването на евросредствата до момента?

- Смятам, че фирмите започнаха повече да се доверяват на програмите, тъй като в новата реалност, пред която бяха изправени, единственият изход се оказаха именно тези средства за спасяване на бизнеса. Фирмите се научиха също на доверие и организираност. Доверие към нас, консултантите, въпреки ограничения личен контакт на моменти, който се налагаше заради безопасността на всички ни и организираност в приходите и разходите на самото дружество - какви точно разходи да бъдат предвидени на база приходи, каква част от тези разходи могат да бъдат поети от фирмата и кои от тях могат да бъдат разходвани по съответната програма спрямо условията за кандидатстване.

Трябва ли да имат подготовка компаниите, за да могат да кандидатстват успешно за еврофинансиране? Какво бихте препоръчали на българските компании да внимават и да имат предвид, когато кандидатстват по евро проекти?

- Най-важното условие, както и преди съм казвала, е доверието. Всяка процедура е специфична сама за себе си и условията за кандидатстване трябва да се четат между редовете. Започвайки работа по конкретна проектна идея, ние държим постоянна комуникация с клиента, за да може да се запознаем в детайли с историята на фирмата, идеята и да достигнем успешно до нейното осъществяване. Изискваме много документи и информация, за да може да направим коректна предварителна оценка на проектното предложение и да преценим реално неговите шансове. Затова е много важна обратната връзка, която в 99% от случаите предотвратява неприятни изненади в хода на подготовката и по-късно в етапа на управление на проекта.

Все още доста компании не искат да кандидатстват по европрограми заради притеснения от сложна документация и хонорари, които трябва да платят на консултанти. Как процедира вашата компания?

- Нашата компания не взима предварително хонорари за подготовката на проектите, а първото получено заплащане е едва след тяхното спечелване. Подхождаме отговорно спрямо всяка фирма като предварително се запознаваме с проектната идея и ако на първо четене тя отговаря на насоките за кандидатстване по конкретната процедура, започваме преглед на неограничен брой документи, за да се преценят възможностите вече с точност и конкретика. Следва самата подготовка на проекта, като тук е много важна обратната връзка, за да се подготви един качествен проект, отговарящ на нуждите на фирмата. Следва вече самото одобрение, управление и отчитане на проекта, като през цялото време експерт от екипа поддържа връзка с фирмата и заедно вървят ръка за ръка, докато проектът не се финализира окончателно.

„Еко глоуб“ е лидер в програма „ Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството има вече стотици успешно реализирани проекти във всички сфери на търговския и икономически обмен.

Приоритет във времето за дружеството са били клиенти с производствените и строителни фирми. За да отговори на изискванията на новото време и да съобрази възможностите на всички компании да се възползват от безвъзмездно финансиране, „Еко глоуб“ ООД консултира множество компании в областта на търговията, услугите, транспорта, туризма и други. „Еко Глоуб” ООД консултира, подготвя и изпълнява проекти в областта на енергийната ефективност.

Дружеството консултирана различни държавни и общински дружества чрез успешното използване на финансови инструменти. Успешно консултирани и реализирани са проекти в редица общински и държавни болници.