Европейски дни на птиците

На 6 и 7 октомври (събота и неделя) Българско дружество за защита на птиците организира информационни щандове и наблюдения на птици. „За съжаление повечето от мигриращите видове птици са подложени на голяма опасност, поради загубата на местообитанията и климатичните промени в местата за гнездене, зимуване и ключовите райони за почивка по време на прелета” - споделя Стойчо Стойчев – директор по природозащитата в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП / BirdLife България). Заради това организациите партньори на BirdLife International се обръщат за подкрепа към хората очаровани от миграцията на птиците, чийто брой нараства с всяка изминала година. „Само съвместни действия на голям брой хора и трансгранични сътрудничества могат да помогнат на застрашените видове и да спрат тази неблагоприятна тенденция.”

Европейските дни на птиците се организират всяка година в първите почивни дни на октомври (събота и неделя) и предлагат много интересни и атрактивни дейности за широката общественост. Броят на хората, които ще посетят информационните щандове, както и видовият и числен състав на наблюдаваните птици ще бъдат обработени на национално ниво и ще бъдат изпратени към Европейския координационен център.
През последните години около 80 000 човека от 38 страни са взели участие в това събитие, като близо пет милиона птици са били наблюдавани. През 2012 г. Европейските дни на птиците се координират на международно ниво от Чешкото орнитологично дружество (BirdLife Чехия).
Ето и градове-домакини на събитието у нас

Бургас
(6 октомври - 10.00 – 15.00 ч.) Площад Тройката

Варна
(6-7 септември) Представяне на в градски кафенета и книжарници
(7 септември - 08:00 - 10:00 ч.) Защитена местност „Ятата”
(7 септември - 08:00 - 11:00 ч.) Морската градина, Летен театър

Пловдив
(6 октомври - 09.00 – 16.30 ч.) Цар Симеоновата градина

Русе
(4 и 5 октомври - 10.00-12.00 ч. и 13.00-16.00 ч.)
Информационен център на РИОСВ – Русе
(5 октомври - 16.00 ч.) Кея в гр. Русе

Свищов
(5 октомври- 15.30 ч.) Градинката до Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
(5 октомври- 17.00 ч.) Зала №1 на Община Свищов
(6 октомври - 10.00 ч.) Местността „Паметниците” край гр. Свищов

София
(6 октомври - 11.00 – 13.00 ч.)
Градина за птиците и хората – гробница Александър I Батенберг

Facebook comments