fbpx Фирменото кредитиране ще е най-активно нарастващият сегмент | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фирменото кредитиране ще е най-активно нарастващият сегмент

Тихомир Тошев, изпълнителен директор на „Кредит център”

Фирменото кредитиране ще е най-активно нарастващият сегмент

Тъмните облаците над финансовото състояние на фирмите и домакинствата продължават да тежат, но като че ли на места изтъняват и някой и друг лъч се прокрадва, за да хвърли повече светлина. Кредитирането през изминалата година почти запази нивате си, но специалистите очакват предстоящата година да бъде по-динамична. В първото интервю за 2014 г. разговаряхме с Тихомир Тошев, изпълнителен директор на „Кредит център” за поредната изминала трудна година и какво можем да очакваме през настоящата.

Г-н Тошев, като че ли сигналите за раздвижване в кредитирането през изтеклата година бяха разнопосочни. Каква е Вашата оценка?

- 2013 година беше поредната трудна година за кредитирането у нас. Въпреки това я отчитаме, като по-добра от 2012 г., макар че ръстовете в отделните сегменти са минимални. През годината видяхме активизиране на бизнеса в търсенето на програмно финансиране, като още през октомври повечето банки изчерпаха ресурса си по „Джереми“. Бизнесът беше по-активен в желанието си да се развива и разраства и търсеше най-добрите възможности да финансира плановете си, което доведе до по-голяма активност и от страна на банките, които предложиха преференциални и гъвкави условия по бизнес кредитите си. Търсенето на ипотечни кредити остана стабилно, като лева зае своето лидерско място като валута на кредита, която най-често избират клиентите. За потребителските кредити 2013 година също беше по-успешна, бяха отпуснати повече потребителки кредити и се появиха нови и интересни кредитни продукти. Най-големият плюс на годината в областта на кредитирането обаче си остават понижените лихви. По различните кредитни продукти лихвите намаляха с 0.25 до 1 процентни пункта.

Накъде върви линията по отношение на необслужените кредити и има ли такива, които са изтегление в последните три години, например?

- При лошите и преструктурирани кредити новините са, че те замръзнаха около нивата постигнати през 2012 г. Почти цялата 2013 г. те се движат незначително в двете посоки – леки повишения и леки намаления. През настоящата година очаквам те да започнат плавно да намаляват. Като малко по-лесно ще бъде на домакинствата да се справят с кредитните си проблеми, а бизнесът ще изпитва повече затруднения, но и двете групи ще покажат подобрение на кредитните си портфейли през 2014 г. За съжаление няма статистика, която да показва, как се справят потребителите, изтеглили кредити последните 3 години или точно в разгара на кризата, но моето мнение е, че там лошите кредити са под 2%, защото последните три години кредитополучателите бяха значително по-разумни, пресметливи и предпазливи в задлъжняването си. Всички финансови институции констатират, че финансовата култура на българите се е подобрила. Въпреки това има все още „неразумно“ търсене на кредит? С какво пропускат да се съобразят хората? - Аз също смятам, че финансовата култура се подобрява с всяка изминала година, но винаги на пазара се появяват хора, които са по-рисково настроени и по-смели в решенията си. Днес има много повече защити за тази група потребители от предкризисните времена. Ако даден човек не си е направил правилно сметката и иска да изтегли по-голям кредит от колкото реално може да обслужва, той най-вероятно ще получи отказ на искането си за кредит. Днес много внимателно се преценява всеки кредитоискател, като се гледа общата му задлъжнялост, доходите му, личния му бюджет и др. Хората трябва да знаят, че тегленето на кредит е сериозен ангажимент за дълъг период от време, които се отразява значително на личните им финанси и води до сериозна промяна на месечните им разходи, и когато е не добре преценен може да доведе до значителни финансови загуби. Как може да се оптимизира един кредит? Какви съвети ще дадете? - Има много начини един или няколко кредита да се оптимизират. През 2013 г. рефинансирането на кредити се увеличи спрямо 2012 г. и много хора и фирми успяха да намалят и облекчат плащанията по кредитите си. Предоговарянето, рефинансирането, подмяната на един кредитен продукт с друг, по-подходящ, обединяването на няколко кредита в един, но при по-добри условия са някои от начините да облекчите значително финансовата тежест на задълженията си. Най-важното, което трябва да знаят хората е, че трябва постоянно да наблюдават как техните кредити стоят спрямо най-добрите текущи предложения на кредитния пазар. Ако виждате, че цената на вашите кредити е по-висока в сравнение с тази, която се оферира за новите клиенти на пазара, е добре да потърсите начин да оптимизирате кредитите си. Какви са Вашите прогнози по отношение на кредитирането за 2014 г.? Смятате ли, че понижаването на лихвите може да е реален мотиватор за повече търсене? Какви тактики може да очаваме от банките? - Очаквам по-активна година за всички сегменти на кредитирането у нас, като ръста спрямо 2013 г. ще се движи в рамките на 3 до 8%. Тази година ще донесе по-ниски лихви с до 0.75 процентни пункта и повече, и по-разнообразни кредитни продукти, както за бизнеса, така и за домакинствата. Очаквам фирменото кредитиране да е най-активно нарастващият сегмент, като търсенето на програмно финансиране ще нараства. При ипотечните кредити ще има по-сериозно раздвижване в по-високите ценови сегменти и в луксозния сегмент, като кредитите над 90 000 евро ще се увеличат по-значително. Основни мотиватори на раздвижването в кредитирането ще бъдат освен намаляващите лихви и раздвижването в потреблението, достигнатото дъно при цените на недвижимите имоти и добрите очаквания за ръста на икономиката ни. От банките ще очакваме повече гъвкавост, иновативност и подкрепа за добрите бизнес идеи.