fbpx Фондовете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Фондовете

етикети

Когато човек успее да си “надвие на харча” и задели някакви пари, неизбежно си задава въпроса: как да постъпи, за да предпази стойността им от инфлацията? На пръв поглед - възможности за инвестиране много: банки, валутни пазари, борси, имоти, собствен бизнес... Не е нужно човек да е умен колкото Айнщайн, за да установи сам, че доходността на всяка инвестиция е право пропорционална на съпътстващите рискове. Ако наличната сума е достатъчно голяма, всеки може да опита сам или с малко помощ от консултанти да състави собствен портфейл, в който да се опита да балансира риска спрямо очакваната възвръщаемост.

Интересни въпроси са колко пари са “достатъчни” за ефективно балансиране на риска и каква е ликвидността на инвестицията - колко бързо ще можете да я превърнете отново в пари, когато ви потрябват?
С много редки изключения, каквато и да е наличната сума, по правило тя ще е недостатъчна. Вярно е, че някои хора се раждат с късмет. Други разчитат на врачки и ясновидци, а надарените само със здрав разум се обръщат към професионални мениджъри, които с опита си доказват, че умеят да управляват ефективно чуждите пари.

Интересни възможности предлагат различните взаимни инвестиционни фондове. Чрез тях голяма група хора обединяват своите капитали с цел съвместно инвестиране в ценни книжа. Когато си купите акции или дялове от взаимен фонд, вие ставате съсобственик на общ портфейл от инвестиции, управляван от професионален екип експерти. У нас вече съществуват множество дружества, които предлагат различни портфейли според предварително определени инвестиционни цели и стратегия. Ползите за индивидуалния инвеститор във фонд са значителни: професионално управление на активите, диверсифициран портфейл, висока ликвидност, по-малки транзакционни разходи, пълна отчетност за набирането и изразходването на паричните средства и не на последно място - данъчни облекчения: не се дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове/акции на взаимни фондове, сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратното им изкупуване на гише от съответните фондове.

Някои инвестиционни фондове имат впечатляваща история на постигнатата доходност през изминалите години. Вярно е, че да се съди за бъдещето на база миналото е като опит да се управлява автомобил с гледане в огледалото за обратно виждане. Не ни е писано да виждаме в бъдещето, но инвестиционната история еза предпочитане пред хвърлянето на боб или консултации
с онези жени от малкия екран.

адава въпроса: как да постъпи, за да предпази стойността им от инфлацията? На пръв поглед - възможности за инвестиране много: банки, валутни пазари, борси, имоти, собствен бизнес... Не е нужно човек да е умен колкото Айнщайн, за да установи сам, че доходността на всяка инвестиция е право пропорционална на съпътстващите рискове. Ако наличната сума е достатъчно голяма, всеки може да опита сам или с малко помощ от консултанти да състави собствен портфейл, в който да се опита да балансира риска спрямо очакваната възвръщаемост. Интересни въпроси са колко пари са “достатъчни” за ефективно балансиране на риска и каква е ликвидността на инвестицията - колко бързо ще можете да я превърнете отново в пари, когато ви потрябват? С много редки изключения, каквато и да е наличната сума, по правило тя ще е недостатъчна. Вярно е, че някои хора се раждат с късмет. Други разчитат на врачки и ясновидци, а надарените само със здрав разум се обръщат към професионални мениджъри, които с опита си доказват, че умеят да управляват ефективно чуждите пари. Интересни възможности предлагат различните взаимни инвестиционни фондове. Чрез тях голяма група хора обединяват своите капитали с цел съвместно инвестиране в ценни книжа. Когато си купите акции или дялове от взаимен фонд, вие ставате съсобственик на общ портфейл от инвестиции, управляван от професионален екип експерти. У нас вече съществуват множество дружества, които предлагат различни портфейли според предварително определени инвестиционни цели и стратегия. Ползите за индивидуалния инвеститор във фонд са значителни: професионално управление на активите, диверсифициран портфейл, висока ликвидност, по-малки транзакционни разходи, пълна отчетност за набирането и изразходването на паричните средства и не на последно място - данъчни облекчения: не се дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове/акции на взаимни фондове, сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратното им изкупуване на гише от съответните фондове. Някои инвестиционни фондове имат впечатляваща история на постигнатата доходност през изминалите години. Вярно е, че да се съди за бъдещето на база миналото е като опит да се управлява автомобил с гледане в огледалото за обратно виждане. Не ни е писано да виждаме в бъдещето, но нвестиционната история е за предпочитане пред хвърлянето на боб или консултации с онези жени от малкия екран. Успешни инвестиции!