fbpx Хoрата имат нужда да се чуят и видят | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Хoрата имат нужда да се чуят и видят

етикети

 
Хората имат нужда от това да се чуят и видят - най-вече от самите себе си - да намерят решения за различни аспекти от своя живот и да реализират собствения си потенциал. А коучингът? Коучингът просто е един от начините за постигането на това и понастоящем - един от най-ефективните, но без задължително да е “единственият” начин или “панацеята” за всеки или всичко.
 
Мода ли е коучингът или необходимост? - И да, и не. А защо не - и двете?
 
В същността си коучингът представлява един по-различен, по-богат начин за свързване и общуване със себе си и с другите. Общуване, което е обогатяващо и трансформиращо и за двете страни - с това, че засяга темите и въпросите в същността на нещата. И с това, че освен да дава пространство за намиране на важните отговори - отваря и още повече пространство за още и други въпроси. Води към открития и осъзнавания - за човека и от човека; за себе си и от себе си - които осветляват търсенето на отговорите по един много елегантен, и същевременно, изключително дълбок начин. И дори само с достигането до тези осъзнавания, човек би могъл да направи квантов скок в собственото си развитие и себе-реализация.
 
Дали е мода или необходимост? А дали не е възраждане на нещо старо? 
 
Много пъти сме споделяли това наше прозрение, че коучингът и коучинг уменията са всъщност преоткриване и преживяване на въпросите, които са си задавали още древните философи (да вземем за пример Сократ с неговите Сократови въпроси или пък “Пътят” на Лао Дзъ, или Картезианските въпроси… Декартовото “Страстите на Душата” и много други). Коучинг уменията са естествени човешки умения - като напр. това да бъдеш любопитен към опознаването на същността на човека (опознавайки другите, опознаваш и себе си и обратното); да задаваш въпроси, които отварят към себе изследване и себеоткриване; да създаваш пространство на доверие и близост; да слушаш на дълбоко ниво и пр. Ние сякаш сме забравили тези умения и посредством коучинга имаме възможността да си ги припомним отново, като в същото време се отучим от някои вредни навици и модели, които са такава неизменна част от настоящия живот, че дори не си даваме сметка за това. Навици като това да даваме съвети на другите, да ги съдим за едно или друго или да казваме на някого как да живее живота си. А всъщност, кой съм, че да знам как ти да живееш живота си, когато дори аз понякога не знам за себе си?
 
Аналогично на горното, самият коучинг процес предоставя възможността и пространството човек да си припомни КОЙ е той всъщност - като преосмисли себе си - и да открие ресурсите, заложени в него, с които да реализира живота си по начин, който е автентичен, богат и изпълнен със смисъл. В този процес клиентът се “отучва” от навици и модели на мислене и поведение, които го спират да реализира пълния си потенциал, и започва да създава нови - които да го придвижват напред. Научава се да разпознава и да преодолява пречките по пътя си, както и да различава и привлича това, което работи за него. Така, в процеса на коучинга, той се “учи” - от себе си и за себе си.
 
Самият въпрос “Дали е мода или необходимост?” подсказва, че последно време коучингът придобива все по-широка популярност, което е видимо и в България. 
 
Понастоящем наблюдаваме как темпът на развитие на всякакви нива - в бизнеса, икономиката и обществото - се увеличава все повече, със скорост близка до “скоростта на светлината”. Промените се случват все по-бързо около нас, а това рефлектира и върху човека. Развитието на човечеството акселерира, времето сякаш се забързва. Прави ли ви впечатление колко много “специалисти по човешките въпроси” се появиха напоследък? Колко много курсове и публикации има в интернет, отнасящи се до търсенията на човека и екзистенциалните въпроси. До това как да живеем по-балансирано, как да постигаме и “задържаме” щастието. Или как да бъдем по-ефективни в постигането на целите си и да управляваме живота и приоритетите си по-добре.
 
И в това няма нищо чудно. Даже напротив. В свят, в който всичко започва да се движи с бясна скорост, завръщането към същностните въпроси и изконните ценности е неминуемо, и в същността си - е напълно естествен процес. Това е като да се движиш със скоростта на светлината и в един момент ставаш едно със Сътворението. Е, Сътворението това сме ние - човеците. Които започваме да си задаваме важните въпроси: Това моето нещо ли е? Какво ме прави щастлив? И какво още бих могъл да направя с живота си?
 
Неколкократно сме споделяли нашата мечта - един ден до всеки човек да има коуч - за да има повече щастливи хора около нас. А представете си свят, в който хората живеят и общуват на това по-различно ниво и поемат отговорност за себе си и собственото си щастие. И това време според нас не е далеч, но отново е въпрос на избор - от страна на човека и на човечеството като цяло. 
 
Бизнес страната на коучинга
 
От гледна точка развитието на тази професия, силната популяризация на коучинга в България и напливът на “коучове” са напълно нормални и обясними и са подчинени на много проста бизнес логика. Бариерите за навлизане на този пазар са сравнително ниски, а търсенето (на щастие и себе-реализация) - голямо, поради силния ефект от коучинга и възможността да постигнеш желаните резултати по-бързо. Случвало се е и преди в други държави - случва се сега и при нас. И това за нас е радващо, тъй като - ако се предоставя качествено услугата “коучинг” - това би довело до повече будни, осъзнати и щастливи хора. А колкото повече щастливи хора има около нас - толкова по-добре за всички ни.
 
И както има прилив, така в един момент очакваме да има своеобразен отлив от страна на предоставящите коучинг услуги. Защото въпреки ниските бариери за навлизане, това е професия, която изисква постоянна отдаденост и много вътрешна работа - за да може качеството на услугата да бъде високо. И защото - също като при занаятчиите, лекарите или артистите - самият Коуч е “продуктът”. А качеството на неговите услуги се проявява през това кой е той като човек, личност и същност и как развива собствения си потенциал.
 
Корпоративният коучинг и коучингът в организациите - смисъл и ползи
 
По какъв начин коучингът е полезен за организациите? За кого? И как? Каква е разликата с една HR или консултантска компания, която търси проблемите и дава и реализира решения?
 
Едно от ключовите предизвикателства, с което се сблъскват съвременните организации и техните лидери, е свързано с необходимостта от проявата на гъвкавост при изпълнението на корпоративните стратегии и взимането на бързи решения, в отговор на постоянно променящата се среда - вътрешна и външна. Като едновременно с това не се изпуска фокусът върху същественото за организацията - дългосрочната й визия и устойчивото й развитие.
 
Жонглирането и “мултитаскингът” (ако и да развиват гъвкавост и да дават усещането за стабилност и “все можене”) вече не са подходящото решение за съвременния лидер. И обикновено - след многократни опити да решат “проблемите” си с въвеждането на нови или още процеси и процедури, наемането на повече хора или провеждането на множество обучения, все със същия резултат - по-смелите и прозорливи лидери достигат до осъзнаването, че единственият начин да се движат по-бързо и да бъдат в крак със случващите се промени, е като се “разтоварят”. И като се доверят на хората си по места и им предоставят пространството те също да бъдат активни съ-творци в придвижването на организацията напред.
 
Обикновено се случва самата система да започне да изисква от лидерите си да направят тази промяна. Организацията, също като човека, е единна система, която води собствен живот и се движи по собствени правила, които до голяма степен са невидими. Така и от съвременния лидер се иска да бъде “невидим”. Той е там, за да направлява движението на организацията в пазарното пространство - да държи курса и да го променя, съобразно обратната връзка, която получава от пазара, и визията за организацията. За целта са нужни умения да наблюдава и разчита сигналите от средата и да усеща пулса на пазара и на системата, които са от съществено значение за просперитета на организациите. 
 
Всичко това е - което дава коучингът. Било то предоставено като услуга за мениджърите и хората в организацията или приложено като подход на управление от страна на самите тези мениджъри, лидери и хора в организацията. Коучингът връща отговорността там, където тя принадлежи, а именно, в ръцете на човека - мениджър или екип. Провокира индивида или екипа сам да стигне до своите отговори и да намери своя начин за реализиране на целите и да вземе точните решения, които биха работили за него в този момент. И в резултат, въздейства овластяващо и съзидателно, защото човек намира силата в себе си и повишава своята увереност - не на базата на външни и краткотрайни фактори, а благодарение на осъзнаването за вътрешните си ресурси и своя безграничен потенциал.