Има ли връзка между оценката и възнагражденията?

В много организации процеса на оценка е свързан с формиране на възнаграждението, което има своя корпоративен смисъл и логика. Но не бива двата процеса да се припокриват. Смисъла на атестация в по-голяма степен е свързан с комуникацията и с потребността от синхронизиране, сверяване на гледните точки и посоката.

Facebook comments