Марионела Божкова, старши международен тренер и коуч, TeamTime Bulgaria

В търсене на истинския лидер...

 

Ще ви разкажа истинска история... Представете си горещо лято, един прекрасен комплекс сред гората и около стотина човека – мениджмънт екип, които участват в спортен тийбилдинг – Ден на мениджъра, като се състезават на огромни надуваеми атракциони. Изведнъж се разразява силна лятна буря и завалява като из ведро. Участниците се разпиляват, а екипът бързо събира под дъжда тоновете мокра гума в голям камион. И ... тогава става страшно – камионът форсира и буксува по мокрия хлъзгав горски път, плъзва се застрашително и едва не прегазва човек в пътя си назад по калния склон. Дъждът продължава да вали и ако не се действа бързо, камионът просто ще си остане там – в гората.

И точно в този момент го видях – истинският лидер

Силен мъж на средна възраст - ръководител на бригадата електричари от фирмата, за която правихме тиймбилдинга. Решителен и уверен, с властен глас той застана пред камиона и бързо на глас направи анализ на ситуацията. Всички наоколо изпаднали в паника изведнъж съсредоточиха внимание в него. Той продължаваше уверено:„Ти върви докарай джипа, ти - тези въжета искам превързани оттук. Вие двамата - искам клони под тези гуми. Момичета дръпнете се оттам, за да не ви удари въжето, ако се скъса. Ти не форсирай, а води машината бавно...“. Изведнъж хаосът се превърна в ред. Всеки се зае със задачата, която му беше поставил и само след минути, смаяна видях как камионът послушно изпълзя от калта, под радостните викове на целия екип. Невероятно усещане за победа и постижение за всички, които бяхме там.

Та, как го познах истинският лидер?

Първо по това, че се ангажира и смело пое отговорност. После по това, че запази емоционален баланс и стабилност в толкова критичен момент и увлече хората със своята енергия и увереност. С въображение и професионализъм предложи начин да реши проблема – имаше визия. Намери индивидуален подход към всеки – шофьора на камиона, хората от екипа, дори към тези, които безпомощно се лутахме отстрани и накрая заедно с всички създаде усещане за постижение и победа.

Да, това беше една необичайна, критична ситуация, но и чудесен пример за качествата, които са необходими, за да приемат служителите в компанията определен човек за лидер. Към тях ще добавя и още две, които са изключително важни в съвременната динамична бизнес обстановка - умения за бърза промяна и умение и желание да учи.

Защо използвах „да приемат” за лидер?

Мениджърът е този, който е назначен на ръководна позиция, а лидерът е този, който хората признават и следват по свой избор.

В моя дългогодишен опит като тренер и коуч по лидерски умения съм виждала мениджъри, които са назначени на високи позиции, но имат още много докато спечелят доверието и признанието на служителите, за да бъдат наречени лидер и обратното – хора, които не носят висока титла, но станали авторитет, които служителите следват.

Фирмите, които най-бързо прогресират са тези, които умеят да открият своите таланти и да използват техния лидерски потенциал, за постигане на фирмените цели.

Как да познаем лидерите?

Все по-често в компаниите се говори за проблема с мотивацията на служителите. Все по-често получаваме запитвания за обучения с фокус ангажираност. Добрият лидер ще познаете по неговата ангажираност и поемане на отговорност. По това, че когато всички други казват “Ама защо аз?”, той ще каже „Нека аз!”. Лидерството е свързано с вътрешното разбиране за отдаване на работата и хората. Свързано е с нуждата от победа, постижение и резултатност.

Високо ниво на енергия и ентусиазъм е друго качество на добрия лидер. Ентусиазмът е точно толкова заразен, колкото негативизма. Ръководител, който е с високи нива на енергия, надъхва и мотивира екипа си и проектите се изпълняват с по-високо качество и скорост. А и защо хората да са ентусиазирани ако ръководителят не е?

Новаторство и креативност е другото необходимо на лидера качество. Днес, когато всичко ново сякаш вече е измислено, новите идеи са тези, които добавят стойност и носят конкурентно предимство. Компании като Гугъл, Пиксар и Вайо, отдавна са открили, че креативната работна среда и атмосферата на игра в компанията вдига производителността и помага за създаване на нови продукти или нестандартни решения. Още през 1981 Джак Уелч – изпълнителният директор на Дженерал Електрик събира във вътрешната тренинг академия в Кротънвил най-креативните потенциални лидери на компанията и ги използва като мозъчен тръст за създаване и пробване на идеи.

Едно много важно умение излиза на преден план в претоварената ни информационна среда - емоционалната интелигентност.

Това е умението лидерът да познава и контролира своите емоции и да влияе върху емоциите на другите. Ако умее да осъзнава и управлява своите негативни емоции и да създава позитивна работна среда той може да влияе на емоциите на екипа като дори в много критични ситуации да постига невероятни резултати.

Управление на промяната е друг фокус, който искам да поставя в образа на лидера. Ще кажете, че какво има да й се управлява – тя просто се случва. Да, тя се случва всеки ден, няма нищо по-постоянно от нея, но когато лидерът познава етапите на промяна не само в процесите, но и в хората, когато може да управлява добре комуникацията по време на промяна, когато има бърза и гъвкава изпреварваща реакция срещу резистентните единици, самата промяна става много по-бързо и плавно.

И ще завърша с най-важното. Добрият лидер е този, който е готов винаги да учи. Който е отворен към новото знание независимо дали то идва от практиката, живия живот или от тренинг залата. Умението да се учи от всички и всичко гарантира както бързо приспособяване към нова среда, така и отлична комуникация с хората.

Сега се запитайте - Кои от моите служители/ мениджъри притежава тези качества?

Е, това е ценният нешлифован диамант - неформален лидер. Ако го откриете, доразвиете и мотивирате, ще имате страхотен двигател, който ще увеличи резултатите на компанията и ще направи за хората целите на компанията лесни и привлекателни за постигане.