fbpx Изготвя се нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Изготвя се нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Началото на изготвянето на нова Национална стратегия за прилагането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ бе дадено с първото заседание на тематичната междуведомствена група.  „Чрез новата Национална стратегия ще бъдат прилагани и управлявани двете схеми през предстоящия стратегическия период – от 2023/2024 до 2028/2029 учебна година“, отбеляза заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков в началото на срещата.

 „В рамките на около месец междуведомствената работна група трябва да създаде такава наредба, която да подпомага реализирането на тези две основни цели“, посочи заместник-министърът. „Участието на представители на различни институции, имащи отношение с темата, е добра основа за разработване на концепция, в която да бъдат защитени интересите на всички страни“, коментира още той. Тодор Джиков каза, че намирането на балансирано решение в полза на изхранването на децата е от ключово значение. „Производството на здравословни храни, плодове, зеленчуци, мляко и млечни изделия и консумацията им от подрастващите е основополагащо. Предвиден е немалък финансов ресурс и съвместно, вярвам,  ще направим добра наредба, която да е в полза на всички“, допълни той.

По време на срещата земеделският заместник-министър открои необходимостта от извършването на широко проучване за хранителните навици при децата, какво най-често не се консумира от тях и какви са техните предпочитанията за плодове, зеленчуци и млечни продукти. Той очерта и нуждата от анализ и точно дефиниране на това какво е здравословно за децата, какви продукти трябва да им се предоставят, в какви количества и каква последователност. Според него тези изследвания трябва да са в основата на разработването на добра, работеща стратегия, която да отговаря на нуждите както на децата, така и на земеделските производители.

В рамките на заседанието представителите на браншовите организации изложиха своите идеи за норми, които да бъдат включени в стратегията. Сред предложенията са разширяване на таргет групата от ученици до 7 клас, увеличаване на биологично произведените продукти в доставките, както и на стоки, произведени в България и промяна в грамажите за една порция. От бизнеса предлагат още да бъде заложена актуализация на доставните цени, поне два пъти през учебната година и фиксиране на логистичните разходи