fbpx Как да защитим жилището си от токови удари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да защитим жилището си от токови удари

Всяка година в началото и в края на лятото се разразяват гръмотевични бури с мълнии и градушки, които причиняват значителни материални щети, включително в дома. Във всеки дом се използва електрическа енергия. Външни фактори като непостоянно електричество, внезапни климатични промени могат да доведат до повреди на оборудването в дома. Шнайдер Електрик насочва вниманието към три общи проблема, които излагат вашия дом на риск, и предлагат лесни решения, които ще го направят по-безопасно и комфортно място.

Проблем 1: Повреда на битова техника, причинена от токови удари

Често оставяме електрическите уреди включени в мрежата по цял ден, но дори и ако са били изключени, за да се избегне консумацията на енергия, те продължават да са уязвими на токови удари, които могат да причинят сериозни щети. Токовите удари се причиняват от колебанията на електроенергия от внезапни спирания на тока, поради неочаквани метеорологични условия или гръмотевични бури. Внезапното повишаване и падане на мощността, причинени от тези неочаквани условия, допринася за опасни пикове на елекртическата енергия, които могат да доведат до късо съединение и вътрешно увреждане на скъпи електрически уреди.

Решение: Можете да защитите вашите електрически уреди от токови удари, като инвестирате в катодни отводители, които предпазават оборудването от пикове в напрежението породено от атмосферни пренапрежения. Катодните отводители, отвеждат пиковите пренапрежения, като осигуряват безопасни нива на напрежението в мрежата и преотвартяват повреди в оборудването или възникване на пожар. В допълнение аварийните батерии могат да осигурят краткосрочна мощност, като по този начин позволяват правилното изключване на уреда.

Проблем 2: Потенциални опасности при пожар, причинен от протичането на нерегулиран елекртически ток

Освен токови удари, причинени от липсата на електроенергия, наличието на излишна енергия също може да повреди техниката в дома. Електроенергията, влизаща в дома чрез електроразпределителните мрежи, носи постоянно напрежение. Въпреки това различните зони на дома се нуждаят от различни количества енергия, в зависимост от устройствата и оборудването, намиращи се в тях. Именно затова токът, преминаващ през проводниците и предпазителите, може да достигне опасни нива и да създаде проблеми и повреди в оборудването, които излагат дома на висок риск от битови пожари.

Решение: Инвестирайте в автоматичен прекъсвач, който регулира входа и изхода на електроенергията. Прекъсвачът е едно от най-важните предпазни устройства, които може да имате в дома си. Той следи тока, който преминава през вашия дом, и изключва захранването, когато потокът от енергия стане твърде висок. Прекъсвачът непрекъснато и ефективно регулира енергийните нива в дома.

Проблем 3: Високо потребление на енергия, причинено при специфични климатични условия

През летните месеци основно предизвикателство е да се справим с високите температури и поддържане на приятни градуси в домашни условия. Използваните уреди за регулиране на температурата харчат много енергия и не винаги са достатъчно ефективни. Осветителните тела също консумират голямо количество енергия и повишават температурата на въздуха в помещенията.

Решение: Можете да оптимизирате средата в дома си с ефикасен автоматичен контрол на осветлението и температурата. Интегрираната система осигурява комфорт през целия ден, позволявайки да персонализирате настройките за желаната температура, като същевременно пестите от консумация на енергия.