fbpx Компаниите ще запазват броя на персонала и ще ограничават разходите, за да се справят с пандемията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Компаниите ще запазват броя на персонала и ще ограничават разходите, за да се справят с пандемията

Водеща снимка
Да

Компаниите ще запазват броя на персонала и ще ограничават разходите, за да се справят с пандемията

COVID-19 продължава да оказва значително въздействие върху бизнеса в региона на Югоизточна Европа.Това показва изследване на ManpowerGroup за влиянието на на COVID-19 върху бизнеса в региона, в което участват над 1 000 анкетирани мениджъри.

Над 30% от анкетираните смятат, че след епидемията няма да е възможно бизнесът да се върне към нормалното си състояние в рамките на 6-12 месеца и повечето компании ще отложат или прекратят новите назначения през следващите месеци. Докато краткосрочната тенденция е да намалят разходите и да преразгледат и адаптират своите бизнес модели, за да преодолеят най-критичния период, в дългосрочен план инвестициите в стратегическо лидерство ще бъдат от ключово значение за развитието и успеха на компаниите след епидемията. Изследването също показва по-голям фокус върху привличането и задържането на таланти и прилагането на стратегии за развитие на уменията и повишаване на квалификациите на служителите.

Ключови резултати

- За да се справят с епидемията от COVID-19, повечето компании планират да предприемат действия, с които да защитят числеността на персонала (55,3%) и да контролират разходите (32,5%), тъй като очакват загуби на приходи и намалена финансова ликвидност.

- По отношение на непосредственото въздействие на COVID-19 компаниите са фокусирани върху ограничаване числеността на своите служители, като отложат или отменят новите назначения (50%).

- Основните мерки, които компаниите ще предприемат, за да се справят след епидемията, включват предвиждане на нуждите на клиентите, повишаване уменията на служителите и задържане на талантите, намаление на заетостта, акцент върху автоматизирането на различни процеси, ускоряване на бизнес дигитализацията и контрол върху разходите

- Според 65,9% от анкетираните лидерството трябва да е най-вече стратегическо, за да може компаниите да се развиват и успеят след епидемията.

- Най-голямото притеснение на компаниите по време на COVID-19 е грижата за хората, следвана от комуникацията, сигурността на работното място, компетентността на лидерите и фирмените политики и процедури. Други посочени опасения включват икономическата рецесия, загубата на приходи, промени в поведението на потребителите, по-ниска финансова ликвидност, намалена покупателна сила и поемане на рискове от страна на клиентите, по-малко физически търговски събития поради преминаването към дигитални платформи, правителствени ограничения за наемане на служители, износ и данъчно облагане и намалени поръчки заради логистични затруднения.

- 33% от анкетираните смятат, че ще се върнат към нормално бизнес състояние в рамките на 6-12 месеца, след като приключи епидемията; 41% очакват да го постигнат след 1-6 месеца, 11% - за по-малко от месец и 15% - след повече от година.

- За да останат конкурентоспособни, компаниите ще намалят разходите, ще преразгледат и адаптират своите бизнес модели предимно чрез краткосрочни мерки, за да се справят с най-тежкия период. За организациите с по-малко от 10 служители и с глобално присъствие намаляването на разходите е най-важно, а действията, свързани с преразглеждането и адаптирането на бизнес моделите, са приоритет за компаниите с 10-49 служители, за големите компании с 250+ служители и тези с регионално присъствие.

 

Facebook коментари