fbpx Компютърните науки трябва все повече да навлизат в училищата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Компютърните науки трябва все повече да навлизат в училищата

 

Според последно проучване сред учители и родители за навлизане на компютърните науки в училище като решаващо значение за бъдещия успех на учениците на пазара на труда, 88% от учителите са категорични, че то трябва да стане възможно по-скоро. Родителите са на същото мнение като 50% от тях смятат, че наред с други базови умения, кодирането и компютърното програмиране са най-важни за бъдещата конкурентоспобност на децата им в намирането на работа.

Двама от всеки 10 учители казва, че учениците не учат компютърни науки изобщо; според тях основните причини да не преподават компютърни науки са:
- Фактът, че предметът не е включен в училищната програма (60%);
- Липсата на финансиране (30%);
- Учениците не полагат изпити по предмета (25%).

Въпреки че учителите осъзнават критичната важност на компютърните науки, почти 30% споделят, че се чувстват недостатъчно квалифицирани, за да подготвят учениците за „по-дигиталното бъдеще“. Други 20% смятат, че са претоварени.

Учителите са убедени, че образованието по компютърни науки може да бъде полезно в развитието на важни умения в учениците, които далеч на са свързани само с кодирането. Попитани какви са тези умения, почти 4 от всеки 10 (38%) посочват решаването на задачи, 3 от всеки 10 (31%) дават приоритет на изграждането на логическо и критично мислене. Преподавателите възприемат кодирането и като начин да се развият умения, които традиционно не се асоциират с него, например креативност.

Учителите са убедени, че компютърните науки биха помогнали за успеха на учениците им, но 75% са притеснени, че усилията на държавата и общините са безкрайно недостатъчни в осигуряването на необходимите условия.

Родителите са на същото мнение по въпроса за развитие на дигиталните умения на децата им. Двама от всеки 3 родители (67%) също са притеснени от липсата на подкрепа от страна на държавата и общините по отношение на изучаването на компютърни науки в училищата.
Проучването е реализирано от Майкрософт в партньорство с неправителствената организация YouGov.