fbpx Кредиторите, длъжниците и предизвикателствата на кризата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кредиторите, длъжниците и предизвикателствата на кризата

Въпросителните при отпускането на един бизнес кредит са повече от преди година-две. Перспективите пред конкретните бизнеси са неясни, цените на имотите са неясни, ефективността на инвестициите е под въпрос. Всичко това създава усещане за по-голям риск, което закономерно води до намаляване на кредитирането и по-високи лихви. Това обаче създава и възможности за кредитиращи институции с по-гъвкав подход към разнообразните нужди от финансиране на МСП. При бизнеса няма два еднакви случая, особено по време на криза, и е невъзможно да се определят условия, в които да се впишат всички. Спецификата в момента е, че за да отпуснат подходящ заем на фирми с различни дейности, на кредиторите им се налага да разплитат сложни казуси.

Онези от тях, които се опитват да вместват МСП в „продукти” и „програми”, рискуват да загубят добри клиенти

В това отношение небанковото финансиране се очертава като по-гъвкаво.
В нашата практика не налагаме формални ограничения при финансирането на фирми с определена сфера на дейност. И преди и сега не отхвърляме определени типове имоти за обезпечение, например панелните жилища. От създаване на фирмата отпреди 5 години досега не сме правили промени в изискванията си към кредитополучателите.
От друга страна обаче, се придържаме към рационален и консервативен подход при отпускането на кредити. Както преди кризата, така и сега, правим реалистичен анализ на доходите на клиентите и на предлаганите обезпечения. Разглеждаме всеки бизнес индивидуално и така оценяваме потенциала му. По-важно е дали бизнесът работи добре и дали може да генерира печалба, а не от кой бранш е. Основен е човекът или хората, които го реализират, а обезпеченията са на второ място. Тяхната роля е да мотивират заемополучателите да са редовни и да уважават задълженията си.
В тази връзка можем да кажем, че

спадането на цените на недвижимите имоти не оказва толкова голямо влияние при бизнес ипотечните кредити, както при жилищните

Намаляването на стойността на ипотекираните обезпечения не оказва директен ефект върху способността на кредитополучателите да си обслужват заемите, освен ако не се директно ангажирани в строителния сектор. Основните фактори, които могат да създадат затруднения в изплащането, се коренят във временната конюктура на бизнеса – свити пазари, нарастваща междуфирмена задлъжнялост и пр. Затова, освен внимателния анализ при отпускане на заема, е важно кредиторът да има сериозен опит в администрирането на вече създадения портфейл. Това става с правилен анализ на неблагоприятните развития и гъвкав подход за овладяване на кризисните ситуации в даден бизнес – чрез реструктуриране и удължаване на срока на кредита, прилагане на подходящи гратисни периоди и сезонни погасителни планове.
Вярно е, че от началото на кризата цените за предоставяне на заеми за бизнес се повишиха, което е в унисон с пазара и усещането за нараснал риск в икономиката. В крайна сметка обаче целта на един бизнес кредит не е да „спъва бизнеса”, а да доведе до стабилизация и развитие, а защо не и до увеличаване на печалбата и пазарния дял? През настоящата година кандидатите за кредит трябва да наблягат на целесъобразността на проектите, а цената на кредита и вида на обезпечението да бъдат на втори план. Бизнесът вече знае какъв тласък в развитието му може да даде един дългосрочен бизнес-ипотечен кредит. Дори някои клиенти успяват да увеличат печалбата си с в пъти при ползване на подходящо финансиране. За да се получи това обаче, е много важно кредитът да бъде правилно структуриран.
В тази връзка съветът, който даваме на кандидатите за бизнес ипотечен кредит, е да бъдат максимално открити към кредитора – и преди, и след отпускане на средствата. Колкото повече знае за бизнеса кредитиращата институция, толкова са по-големи шансовете за по-добри условия по кредита. Също така е важно кандидатът да определи ясно целите, за които ще използва кредита, както и да не се страхува да предложи качествено обезпечение. Всичко това ще подпомогне кредитора при вземане на решение за предоставяне на заем.