fbpx Лек спад на обявите за работа във всички сектори през м. юли 2022г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лек спад на обявите за работа във всички сектори през м. юли 2022г.

Водеща снимка
Да

Лек спад на обявите за работа във всички сектори през м. юли 2022г.

Броят на обявите за работа през м. юли е намалял с близо 6000 или 12% спрямо предходния м. юни.  Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. По-малко предложения за работа има във всеки един от секторите.

Както спадът, който бе отчетен през м. юни, така и през м. юли основен фактор е летният почивен период, в който както работодатели, така и търсещи работа са по-малко активни на пазара на труда.

На годишна база спадът е с 1% или около 500 предложения по-малко.

С най-голям спад продължава да бъде секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ (-25%). Броят на обявите в него е намалял с около 2000 и в края на юли наблюдаваме около 7000 активни предложения в този сектор.

След него, с най-голям спад са секторите „Здравеопазване и фармация“ (19%), „ИТ“ (-13%) и „Административни и обслужващи дейности“ (-11%).

Следват секторите „Производство“ (-10,3%), „Търговия и продажби“ (-10,1%), „Маркетинг и реклама“ (-9,9%), „Строителство“ (-8%), „Счетоводство, одит, финанси“ (-5%) и „Логистика и транспорт“ (-3%).

Дялово разпределение

Водещ с най-голям дял на предложенията продължава да бъде сектора „Търговия и продажби“ с 22%.

Поради по-големия спад на обявите в сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, през м. юли той отстъпва второто място на сектора „Производство“ (дял 15%) и заема третото място с дял от 14%.

След тях се нареждат секторите „ИТ“ (13%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Строителство“ (5,1%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4,8%),   „Здравеопазване и фармация“ (4%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Броят на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели със 7% (300 предложения по-малко) спрямо м. юни. Те са малко над 5200 за страната или 13,1% от общия брой обяви.

По-голямата част от тези предложения (47%) продължава да бъде в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (14%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (14%) и „Търговия и продажби“ (4%).

Предлагане по градове

Според анализа на HR компанията и кариерен сайт JobTiger, във всеки от водещите областни градове се наблюдава двуцифрен спад на обявите. Общият им брой в тези градове е намалял с 18%, като спадът във всеки град е както следва: София (-17%), Пловдив (-20%), Варна (-21%), Бургас (-27%), Русе (-16%) и Стара Загора (-13%).

Дяловото разпределение на обявите в тези градове остава същото като през м. юни. Общият брой на предложенията в тях е 72% от всички обяви, а разпределението във всеки от градовете е:  София (44%), Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през юни е малко над 2500 (8% дял от всички обяви). Както и при останалите показатели, броят на тези обяви също е намалял и те са със 7% по-малко спрямо предходния месец.

Исторически, всеки път когато се наблюдава влошаване на икономическите показатели, то е придружено с намаляване на предложенията за работа и повишаване на безработицата.

За момента не можем да считаме, че намаляването на обявите е резултат от състоянието на икономиката. Намираме се в третото тримесечие на годината, в което традиционно се отчита спад на предложенията за работа. Въпреки по-малкото обяви, техният брой все още е сравнително по-висок от този в периода преди началото на пандемията.

Ключов период през 2022 г. ще бъде последното тримесечие на годината (октомври - декември), като очакванията за момента са тогава да наблюдаваме по-нетрадиционен спад в предложенията за работа.