fbpx Леко раздвижване в промишлеността | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Леко раздвижване в промишлеността

Леко раздвижване в промишлеността

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.5% в сравнение със септември 2013 г, съобщиха от НСИ. Спрямо октомври миналата година ръстът е 4,1%.
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 5.9%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ остава на равнището на съответния месец на предходната година, а в добивната промишленост е регистриран спад от 2.0%.
По-значително увеличение спрямо миналата година се отчита в производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 35.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 27.4%, производството на основни метали - с 21.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 19.5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 18.1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 12.4%.
Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 15.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.5%, производството на тютюневи изделия - с 5.2%.