fbpx Несебър спечели половин милион за развитие на туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Несебър спечели половин милион за развитие на туризма

Община Несебър спечели европейско финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” с проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”. Той е дело на община Несебър като водеща организация, в партньорство с общините Бяла и Долен Чифлик, както и СНЦ „Съюз на собствениците – Слънчев Бряг”. Европейските средства се отпускат за 2 години и са в максимален размер 433 394,40 лв.

Съвместното начинание на трите общини цели разработването на единен туристически продукт с наименование „5 дни - 4 сезона - 3 общини” на базата на споделен общ имидж на централния Черноморски регион, от който са част. Експертите на Несебър, Бяла и Долен Чифлик съвместно ще въведат ефективен маркетинг в пет основни насоки – море, защитена природа, култура и история, вино, лов и риболов. Реализирането на разработените по проекта туристически пакети ще доведе и до увеличаване заетостта на легловата база.

В рамките на проекта се предвиждат и редица съпътстващи дейности. Част от тях са участие в туристически форуми, посещения на национални и международни туристически борси, използването на съвременни средства и техники за разпространение. Ефективната информация за разработения по проекта Регионален туристически продукт ще осигури масовото му достигане до вътрешния и международен туристически пазар, а оттам и до по-резултатен регионален маркетинг и устойчиво туристическо предлагане.