fbpx Незаетите офис площи ще продължават да растат | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Незаетите офис площи ще продължават да растат

Незаетите офис площи ще продължават да растат

Наемите на първокласни офис площи се понижиха с 9,3% през 2010 година в сравнение с понижението от 20,6% през 2009 година. Макар че спадът значително забави своите темпове, почти всички наемодатели демонстрираха гъвкавост в търсените наемни нива при възможност за привличане на стабилни дългосрочни наематели. Очакваме тази тенденция да се запази и през 2011 година поради високия процент на незаети площи - споделят от Cushman&Wakefield. 

Наемните нива при офисите Клас Б отбелязаха значително по-голям спад. През 2010 година наемите в тях се понижиха средно с 18,6% поради силната конкуренция от страна на големите проекти Клас А, излизащи на пазара. Клас Б обхваща значително по-широк спектър от имоти, поради което наемите за този тип сгради варират в широки граници в зависимост от локацията им и достъпа до тях.

Въпреки, че сделките през 2010 г. не са малко, основният дял от тях представляваха премествания на наематели, поради което нетният обем усвоени нови площи е по-малък. Основната тенденция при релокациите е за консолидиране на няколко офиса в един или избор на нов офис с по-добри характеристики – наемни нива, локация, технически параметри, по-лесен достъп, наличие на метро, по-добра бизнес среда.

Като цяло 36% е ръстът на нетно усвояване на офис площи през изминалата 2010 г. През 2010 г. в експлоатация са влезли 287 000 кв. м нови офис площи. Очакванията за 2011 г. са процентът на незаетост да достигне 32%, ако всички проекти, обявени за завършване през 2011 година, спазят сроковете си.