Нов скенер диагностицира с 50% по-малко облъчване

 

Високотехнологичен компютърен томограф от Siemens - Somatom Force - дава възможност на специалистите да провеждат изследвания с функционални 4D изображения при пациенти с онкологични заболявания, като използват до 50 на сто по-ниски дози на облъчване. Четириизмерната образна диагностика, която показва функцията на органите и съдовете до тяхната морфология, позволява да се събере допълнителна информация за първични тумори и метастази. Това означава, че тази процедура вече може да се използва рутинно и лекарите могат да правят по-бързи и по-добре обосновани решения за това каква туморна терапия да назначават. Скенерът позволява да се определи в много по-ранен етап дали лечението е ефикасно. Ако не е, лекарите могат по-бързо да преминат към по-ефективно лечение. Това подобрява шансовете на онкоболния пациент да получи навременно и ефикасно лечение.

Националният скрининг за белодробен карцином, проведен в САЩ, бе повод за преструктуриране на приоритетите в областта на превенцията на рака. Проучването показа, че смъртността може да бъде намалена с 20%, ако ранното откриване на рак на белите дробове се извършва с нискодозов томограф, вместо с конвенционален рентген на гърдите. SОМАТОМ Force е особено подходящ за такова ранно откриване, поради своите безпрецедентно ниски дози на облъчване. Извършените прегледи в медицинския център на университета в Манхайм показват, че може да се постигне доза от 0,1 mSv за томография на бял дроб дори при рутинни клинични ситуации.

Друго предимство при белодробната диагностика е увеличеното поле на визуализация (50 см), при режим на работа “Turbo Flash Mode”, което позволява да се обхване целият орган. Този изключително бърз режим на сканиране със скорост от почти 400 милиметра в секунда дава възможност целият гръден кош да се сканира за около една секунда. Ако трябва да се сканира по-голяма част от тялото, благодарение на най-бързата скорост на сканиране на пазара (737 мм/сек), цели гръдни и абдоминални прегледи могат да се извършват само за една секунда. Това означава, че не е необходимо пациентите да задържат дъха си. Дори високият пулс не води до артефакти, вследствие на движение в клиничните образи.

Моля коментирайте