fbpx НР с втори по рода си в света център в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НР с втори по рода си в света център в София

Президентът на България Росен Плевнелиев откри Команден център на Хюлет-Пакард за наблюдение и управление на критични технологични процеси. Центърът е втори по рода си в света, който компанията създава и е уникален както заради върховите технологии внедрени в него, така и заради факта, че висококвалифицирани български специалисти ще управляват протичането на технологични процеси, критични за работата на глобални предприятия във финансовата сфера, индустрията и телекомуникациите. Центърът е с капацитет от 150 работни места.

Командният център на Хюлет-Пакард в България е уникално съоръжение, което гарантира по-добро вземане на решения при управлението на критичните технологични процеси на клиентите на компанията. Центърът е оборудван с най-съвременни хардуерни и софтуерни технологии, за да анализира и обобщава данни и да обменя информация в реално време с останалите центрове на Хюлет-Пакард в света. Той също така осигурява по-добро наблюдение върху ИТ средите на клиентите и дава възможност за проактивно разрешаване на възникнали проблеми.
В рамките на Командния център данните се управляват с помощта на най-съвременни цифрови дисплеи, видео стени и прожекционни системи. В тях е внедрен HP “Photon Engine” специален софтуер, който позволява изображенията от всички проектори да се съчетаят в един цял екран. Главният дисплей се контролира основно от сензорен контролен панел или от системно-разрешен сензорен смарт телефон.