fbpx Общ туристически европродукт ще защити Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Общ туристически европродукт ще защити Европа

Общ туристически европродукт ще защити Европа

Чрез интегрираните ни усилия за устойчиво развитие на туристическите дейности Европа може да защити конкурентите си предимства като най-атрактивна дестинация в света. Бъдещето на европейския туризъм зависи от качеството на преживяванията, които предлага на хората секторът, каза зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов на откритата днес в Белград международна конференция за Югоизточна Европа „Устойчивост в селския туризъм”. Тридневният форум е под егидата на Световната организация по туризъм (СОТ) и Фонда за целите на хилядолетието за развитие (MDGF) на ООН.

Туризмът е важно средство за европейската интеграция и ефективен начин да споделим културното си наследство, подчерта министърът. Лисабонският договор направи голяма крачка напред за териториалното сближаване в ЕС и стимулира координирането в общата ни туристическа политика. За да стане това, в сектора трябва да бъдат решени редица предизвикателства, към които България се отнася изключително отговорно - устойчиво съхраняване и управление на природните и културните ресурси, опазване на околната среда, повишаване на жизнения стандарт на хората и регионите, намаляване на сезонността в бранша, подобряване качеството на туристическия продукт и др., каза Маринов.

Европейската рамка за действие насърчава просперитета на туризма въз основа на концепцията на макрорегионите и Югоизточна Европа има важна роля в този процес. Един от примерите как България допринася за реализацията на документа на ЕК "Европа, № 1 туристическа дестинация в света“ е разработването на тематични продукти в културния туризъм и конкретно на регионалния проект „Пътят на римските императори", допълни българският зам.-министър. Страната ни прилага и национална система за качество на туристическите продукти и услуги в съответствие с европейските стандарти за качество на туризма. Други инструменти за повишаване на конкурентоспособността в сектора са пилотният проект Calypso за обмен на туристи, Мрежата на европейските региони за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм (NECSTTouR), инициативата за най-добри туристически дестинации EDEN и др. Маринов акцентира и върху териториалното сътрудничество и интегрирания подход в трансграничната политика, която хармонира с духа на Дунавската стратегия за устойчиво развитие. България и Румъния са координатори за евростратегията по приоритетна област "Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората".

Развитието на устойчивия туризъм като национален приоритет заедно с диверсификацията на туристическия продукт и подобряването на маркетинга на дестинациите са основни стълбове в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма до 2013 г., посочи още Маринов. България изпълнява и стратегически план за развитие на културния туризъм в страната. Концепцията му разглежда историческите, културните и природните ценности като елемент на конкретната територия и местната идентичност, а не като изолирани паметници. Планът е отворена система и идентифицира 13 територии (локуси), за всеки от които е разработена програма за комплексно развитие, а основен финансов инструмент е оперативна програма "Регионално развитие".

Facebook коментари