fbpx Огромен ръст на новорегистрирани компании от началото на 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Огромен ръст на новорегистрирани компании от началото на 2021 г.

Макропрогнозите за тази и следващата година за България леко се подобряват от тези преди половин година. През есента на 2020 г. ЕК очакваше ръст на БВП от 2,6% за 2021 г. и 3,7% за 2022 г., в началото на февруари 2021 г. стойностите вече бяха 2,7% и 4,7%, а в пролетната прогноза са 3,5% и 4,7%.

Предприемаческата активност е индикатор, който показва поведението и очакванията на хората.

Решението да се започне нов бизнес, особено в условията на по-висока от обичайната несигурност и когато определени сектори продължават активно да търсят и да разчитат на подкрепата на всички данъкоплатци отразява едновременно нарочно направен избор от конкретния човек, но и някакви способности. Този избор да се започне нов бизнес – в трудно предвидима среда на пандемия и рисковете на политическата обстановка у нас - продължава да се прави от хиляди хора в България.

Прегледът на динамиката на новорегистрираните компании ще покаже какви са очакванията и изборите, които правят отделните хора като реакция на икономическата действителност. Разбира се, значителна част от новорегистрираните компании няма да оцелеят в идните 5 години, но това в случая изобщо не е най-важното. Ключово е да се проследят нагласите, решителността и реалните действия на стартиращите предприемачи, за да отгатнем дали има изгледи за по-бързо икономическо възстановяване.

Динамиката на стартиращите предприемачи показва дали в България има хора, които искат да станат предприемачи, т.е. дали виждат смисъл да започнат собствен бизнес; дали има страх от провал, т.е. какви са очакванията по принцип и дали те възпират потенциалните предприемачи изобщо да започнат бизнес; и не на последно място -  има ли хора, които разглеждат кариерата на предприемача като желана. 

На практика, от 2017 г. у нас има негативен тренд при новорегистрираните компании на фона на растежа на икономиката. Очевидно е че този растеж се води от съществуващите компании, които се специализират, иновират, разрастват и наемат нови хора. И в това няма нищо необичайно ако все пак се наблюдаваше положителна тенденция при стартиращите предприятия. Факторите за стагнация при новорегистрираните компании варират от:

- липса на умения, желание, идеи и знания у хората и най-вече младите за започване на нов бизнес – причината отчасти трябва да се търси в средното образование;

- липса на усещане и вяра, че предприемачеството има смисъл - причините може да са в семейната среда, публичния имидж на предприемачите или усещането за корупция и предопределеност към провал;

- липса на реални възможности – причина може да е липса на достъп до финансов ресурс или скъпи процедури за правене на бизнес.

 Независимо от причините, проблем има, защото само около 5% от новорегистрираните предприятия днес ще са активни след 5 години. Въпреки че новите компании са предимно малки и са без наети или с малко на брой работници, те са важна част от икономиката.

2021 г.

За първите четири месеца на 2021 г. са регистрирани общо 15721 нови компании и ЮЛНЦ, което е ръст от 20% в сравнение със същия период на 2020 г. Това не учудващо, защото през март и април миналата година има значителен спад на регистрациите по време на първия локдаун.

Април 2021 г. поставя своеобразен рекорд с 4008 нови регистрации, което е ръст от 148% спрямо анемичния април 2020 г.