fbpx Предизвикателства в създаването на софтуер, поставящ човека в центъра | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Предизвикателства в създаването на софтуер, поставящ човека в центъра

Създаването на софтуер, поставящ човека в центъра, е по-важно сега, отколкото е било преди две години. Така смятат 90% от участвалите от България в проучване на Progress. Въпреки това само 44% адресират тази нужда чрез различни инструменти, обучения и политики и продължават да инвестират в тази посока.

Като най-големи предизвикателства за създаването на софтуер, поставящ човека в центъра, българските респонденти определят фокуса върху скоростта на създаването на софтуер и отговарянето на очакванията на клиентите (58%), трудността за определяне на степента на достъпност (44%), както и сложността и липсата на гъвкавост в процеса по разработка (40%).

Резултатите от проучването в България сочат още, че:

- 94% смятат, че е по-трудно да се внедрят функционалности за достъпност във вече съществуващи приложения, отколкото  в нови.

- Само 46% от анкетираните споделят, че над три-четвърти от текущите приложения в тяхната компания отговарят на изискванията за достъпност.

- 80% от анкетираните споделят, че компаниите, в които работят, вече разглеждат различни технологии и инструменти, които да им помогнат да създават достъпен софтуер.

Проучването показва още, че организациите губят пазарни позиции заради липсата на добро разбиране за инструментите и процесите, които са нужни за проактивното създаване на софтуер, ориентиран към човека. Сред инструментите, които респондентите споменават в проучването, са изкуствен интелект и машинно обучение, чатботове, асистирани технологии за адресиране на двигателни увреждания, тестове за проверка на цветовия контраст и други.

Компаниите осъзнават нуждата от допълнителни обучения, по-добра екипна работа и ефективност. Съвместната работа с партньори и доставчици, които приоритизират приобщаването и разнообразието в ежедневните си работни процеси и цели, също се откроява като необходимост.

„Успехът на едно дигитално решение е пряко свързан не само със способността му да решава даден проблем, а и с начина, по който всеки потребител може да взаимодейства с него“, коментира Лилия Месечкова, старши вицепрезидент „Софтуерно инженерство“ в Progress. „Виждаме, че организациите, които изостават с подобряването на достъпността на софтуера си, вече отбелязват отлив от клиенти и сериозни финансови и репутационни загуби. Инвестицията в софтуер, поставящ човека в центъра, не е само бизнес решение – това е правилният подход и от човешка гледна точка.“