fbpx Отговарят ли продуктите на изискванията за безопасност на потребителите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Отговарят ли продуктите на изискванията за безопасност на потребителите?

Европейската комисия представи своя окончателен доклад по програма CASP за Координираните дейности за осигуряване на безопасността на продуктите с цел Защита на потребителите в Европа. В него са показани резултатите от прегледа и изпитванията на широк набор от продукти в съответствие с приложимите европейски стандарти.

Изпитванията са извършени в акредитирани лаборатории в държавите-членки на Европейския съюз, като е бил извършен преглед за нитрозамини в детските играчки, безопасност на домашно оборудване за игри на открито, бебешки легла тип гнездо, бебешки кошчета, спални чували, кабели, малки кухненски готварски уреди и детски седалки за автомобил. Специално внимание е било отделено на онлайн продажбите на бижута, които могат да съдържат опасни метали.

Според общите резултати от изпитванията на 686 проби от продукти в седемте категории, 355 от 507-те изпитани продукта не отговарят на поне едно от изискванията, посочени в плановете за изпитване. От тях 30 продукта са оценени като представляващи сериозен риск, 47 – с висок риск, 26 – със среден риск и 148 – с нисък риск. Органите за надзор на пазара (Комисията за защита на потребителите в България) са приели необходимите мерки въз основа на извършените оценки на риска и за общо 26 продукта са направени уведомления в портала Safety Gate, за да споделят съответната информация с други органи за надзор на пазара, потребители и стопански субекти.

По отношение на специфичните дейности ориентирани към продуктите, общите резултати показват, че проучването с цел определяне на приоритети, извършено преди стартирането на проекта, е било успешно по отношение определянето на продуктови категории, които изискват допълнително внимание от гледна точка на надзора на пазара. Общите резултати от проучването показват, че 70% от пробите не отговарят на изискванията, а 30% от пробите отговарят на изискванията.

Във всяка от категориите съотношенията са различни.

В категория детски играчки са изследвани балони, боите за рисуване с пръсти и гумените играчки, които са популярни сред децата са анализирани 220 проби. В 80% от тях са открити нитрозамини (Нитрозамините и нитрозируемите вещества са канцерогенни химични съединения и могат да бъдат опасни, особено ако присъстват в играчки за малки деца), а на изискванията отговарят 20%.

В категорията Домашно оборудване за игра на открито съотношението при 61 проби е 79% на тези, които не отговарят на изискванията към 21 % към тези, които отговарят. Тъй като много родители купуват катерушки, люлки и къщи за игра за децата си е от съществено значение да се закупува оборудване за игри, което отговаря на изискванията на ЕС за безопасност. Интерактивните играчки са все по-популярни на европейския пазар. Използването на такива продукти и неправилното им сглобяване и монтиране обаче представляват рискове за децата при игра, като заклещване, удушаване, изкълчване или падане от оборудването.

Бебешките легла тип гнездо, бебешките кошари и спалните чували са сравнително нови и много популярни продукти, които предлагат преносими и гъвкави решения, които често не се предоставят от по-традиционните продукти. Като се има предвид уязвимостта на крайните потребители – деца в много малка възраст – и важността на осигуряването на безопасни условия на сън, органите за надзор на пазара са изразили желание да се обърне специално внимание на тези продукти. В категорията – 97% от пробите не отговарят на изискванията, а 3% - отговарят.

С използване на детски столчета за кола се повишава безопасността на децата при пътуване с кола. Поради задължителната им употреба в рамките на ЕС през годините се отчита сериозен спад в броя на децата, загинали при пътни инциденти. Въпреки тази положителна тенденция пътните катастрофи все още са най-честата причина за смърт при децата, поради което ОНП решиха да се съсредоточат върху тази продуктова категория в рамките на CASP 2020.Детските седалки за автомобил са задължителни в цяла Европа. В тази специфична категория са анализирани 7 проби, при които 43 % не отговарят на изискванията, а 57% - не.

Макарите с кабели и разклонителите за кабел се срещат в домовете в цяла Европа и затова е изключително важно да се купуват продукти, които отговарят на изискванията на ЕС за безопасност. При анализа на 70 проби в категория Кабели, съотношението на продуктите, които отговарят на изискванията и тези, които не, е 23 % към 77 %.

В категорията Малки кухненски готварски уреди обект на изследванията са били минифурните, фритюрниците, скарите и тостерите, които се срещат в домакинствата в цяла Европа. От тези продукти са анализирани 89 проби, при които съотношението на 63 %, които отговарят на изискванията за безопасност и 37% - не.

Поради нарастващия дял на електронната търговия при продажбите на потребителски продукти е направен анализ на 179 проби в рамките на подпроекта CASP Online 2020, насочен към онлайн покупките. По-конкретно са били направени проверки за опасни метали в бижутата. Изпитванията са били извършени в акредитирани лаборатории в държавите-членки на ЕС, и е бил извършен преглед на широк набор от бижута в съответствие с приложимите европейски стандарти. От пробите, 37% не са отговорили на изискванията, а 63% - са отговорили.