fbpx Парите са най-хлъзгавото нещо, затова помагам с грижа и приятелство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Калинка Пенева, собственик на „Меркурий П&П"

Парите са най-хлъзгавото нещо, затова помагам с грижа и приятелство

След първата по рода си бизнес закуска в Габрово, на която екипът на CSR Bulgaria и Фондация за социална промяна и включване(ФСПВ) обсъждаха с местния бизнес концепцията за корпоративна социална отговорност и представихме проекта на ФСПВ „Дом „Възможност”, Десислава Тодорова – главен редактор на CSR Media, разговаря с г-жа Калинка Пенева, собственик на фирма „Меркурий П & П”, Габрово. Тя е основният покровител на тази програма за интегриране на младежи, навършили пълнолетие и напускащи социалните домове. Към нея още през 2010г. се обръщат сем. Попови, които управляват проекта. Тогава тя е избрана за зам. кмет на гр. Габрово по икомоническите въпроси и на драго сърце прави всичко възможно за да им помогне. Намира подходяща сграда, в която да се помещава дома и помага за ремонтирането й. По-късно отново подава ръка, като взима в своята фирма две момчета близнаци на работа. Така им помага да придобият трудови навици и да се справят сами в живота. За това майчино отношение те са й много благодарни.

Г-жо Павлова, как разбрахте за проекта „Дом "Възможност"? Какво ви впечатли и кое ви накара да участвате в него?
- По принцип във фирмата има практика да се наемат млади хора, към тях да се прикрепят наставници, които да ги обучават по време на работа и така да станат добри работници при нас. Дали ще те бъдат в мебелно производство, в обувно или хранително-вкусово зависи от това къде имат младите хора желание да започнат работа. Тази практика, въведена преди много години при нас позволи в момента, в който получихме информация от г-жа Попова, че можем да участваме в този проект, с отворени души казахме: „Да, ние можем да наемем двете момчета и да започнем да ги обучаваме”. Минаха 5 месеца вече, от този месец те са наравно с всички. Техният наставник през цялото време даваше оценка за тяхната работа, наблюдавани са пряко от Директор „Производство” и оплаквания по отношение на спазването на реда, на дисциплината на производството няма. Естествено, ще положим грижи те да се развиват, имат потенциал да стигнат по-високо ниво и да станат машинници.
Те са ни благодарни, че ние ги обучаваме, но аз им благодаря, че искат да се учат и да се развиват, защото нещата трябва да са двупосочни. Само в едната посока няма как да се случи. 

Когато разбрахте за нуждата на младежите, не си ли казахте "Това не е моя отговорност, нека държавата продължи да се грижи за тях"?
- Имам предвид, че и аз имам деца и независимо, че аз съм се грижила за тях, в момента в който те трябва да добият трудови навици и да станат отговорни пред себе си и пред държавата, те, като всеки млад човек, имат нужда от подкрепа и не напразно говорим за наставничество, че възрастните хора, които са с много години трудов стаж и имат достатъчно трудови навици трябва да предадат това на по-младите.

От какво имат най-голяма нужда тези младежи и с какво помогнахте вие - с дарение, с образование, с работа, с подкрепа и приятелство?
- Да започнем от приятелството – най-ценното в живота според мен е приятелството. Когато човек има нужда от нещо - да има приятел, на който да се опре, защото обикновено, родители, роднини са надалече. Не съм вложила допълнително усилие лично аз по отношение на спонсориране, защото те в момента живеят все още в социално жилище. Ако те излязат на квартира, най-вероятно те ще имат нужда от подкрепа и тогава, заедно с г-жа Попова, ще решим как да им окажем съдействие. От бизнеса съм научила, че най-хлъзгавото нещо в живота са парите, те идват и просто си заминават, без изобщо никого да питат и затова е добре разчетите да са направени и момчетата да се научат, че всичко, което идва при тях като доволствия трябва да е скромно, защото всичко се изкарва с много труд. Бяхме много горди, че са си направили по подходящ начин дома, че по подходящ начин живеят и не са разточителни, научили сме ги как да си подредят живота.

Смятате ли, че Вашият бизнес е социално отговорен и имате ли практика да помагате на такива социални каузи или това се случва за първи път?
- Социално отговорни сме в много отношения. Ние се грижим за използване на отпуски, за работно облекло, грижим се на работниците да бъде платено на всяко число, на което сме обявили. Ние нямаме месец, в който да не сме изплащали навреме работните заплати. Всички осигуровки са навреме внесени, за да могат да се ползват болничните листове своевременно. Поели сме една инициатива работещите при нас, които имат прекъсване на здравни осигуровки за период, в който още не са работили при нас, да бъдат издирени и да им внесем пропуснатите здравни осигуровки, за да може като работят при нас да си ползват с пълна сила болнични листове, когато им се наложи.

Провеждаме и постоянни медицински прегледи, които обезпечава работодателя по отношение на работещите в предприятията. На определен период идва екип от лекари, които правят на работниците прегледи. Ако има някакви отклонения, те си дават заключението нататък какво трябва да направи работещия при нас. Това производство е с много добра хигиена и заболеваемостта на работниците е много ниска.

Относно околната среда, ние сме предприятие, което членува в първата организация за опазване на околната среда. Нашето производство не е много замърсяващо, но правим всичко възможно да се грижим и за това. Събираме разделно отпадъците и ги извозваме на правилните места. Имаме договор с компания, на която два пъти в годината предоставяме бракуваната компютърна техника за рециклиране.