Плащане на местни данъци и такси без комисионни

Столичани имат възможност да заплатят дължимите местни данъци и такси на каса в поделенията на Общинска банка през периода от 1 март до 31 март (включително) без да заплащат комисиони за превод върху дължимата сума. Промоционалните условия важат за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци като заплащането им става на каса в Общинска банка АД. След този период комисионите на банката също ще бъдат по-ниски в сравнение с миналата година.

За удобство на клиентите си, финансовата институчия осигурява няколко начина за плащане на задълженията към общинската администрация без такси и комисионни. Единият вариант е чрез вноска на каса по сметките на Столична община в банката. Друг възможен вариант за плащане е чрез банкови кредитни и дебитни карти, използвайки ПОС терминал, инсталиран в съответното поделение „Местни данъци и такси” към Столична община. Плащането може да бъде извършено и чрез виртуален ПОС на Интернет страницата на Столична община ( www.sofia.bg ).

 

Facebook comments