fbpx По-доброто таксуване на мобилен нет ще доведе до повече ползваемост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-доброто таксуване на мобилен нет ще доведе до повече ползваемост

 По-интелигентното управление и таксуване на мобилния интернет може да подобри потребителското изживяване, като в същото време носи печалби на операторите се казва в доклад на Ericsson ConsumerLab. 40-45% от респондентите отговарят, че биха ползвали по-често интернет през мобилния си телефон, ако имаха достъп до по-високи скорост. Най-важните причини, провокиращи потребителите да избират конкретни планове за употреба на мобилен интернет са: качество на мрежата и покритието; цена на услугата; достъпно обяснение на функционирането на съответния план

Четири са основните концепции, предложени за коментар на респондентите:
- Заплащане на високи скорости/качество за определен период – потребителите доплащат малка такса с цел увеличаване на скоростта на вече избрания мобилен план за определено време. Така потребителите ще имат възможност да свалят файлове и да търсят значително по-бързо.
- Презареждане на плана или преминаване към по-ниска скорост –потребителите могат да увеличат своя трафик лимит. При тази концепция преди достигане на предплатен лимит се отваря прозорец, който предлага на потребителя или да продължи да ползва трафик с по-ниска скорост или да доплати малко количество за презареждане и да продължи да ползва мобилен интернет при същите скорости.
- Заплащане само на конкретни услуги – потребителите заплащат малка такса с цел достъпването на определени уебсайтове, услуги или приложения неограничено и без да ползват трафика от основния си план.
- Управление на няколко мобилни плана в едно домакинство – много потребители ползват повече от един мобилен план и често управляват планове на други членове от семейството си. Концепцията дава възможност на потребителите да управляват тези планове чрез прост интерфейс, като следят потреблението и поставят ограничения на различните връзки.