fbpx Поколението Z в туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Поколението Z в туризма

Поколението Z са родени след 1990 г. и макар тепърва да започват да печелят собствените си финансови ресурси, които ще потребяват за услуги и продукти, тяхното мнение повлиява индиректно близо 80% от взетите решения за покупка на родителите им – 69% от решенията за забавление на семейството се вземат от децата и 65% от решенията за почивка са подчинени на техните интереси.

Поколението Z е вероятно най-интересната група от потребителска гледна точка измежду трите – от една страна те не печелят все още собствени финансови средства, от друга страна влияят пряко върху потребителското поведение. Причината? Технологиите.

Децата днес получават широк достъп до информация от всякакъв тип още от най-ранна детска възраст – преди да тръгнат на училище те вече ползват интернет и има достъп до рекламните послания търговците. Ето защо изборите, които правят са осъзнати и пряко повлияни от рекламните послания и комуникация.

Как да привлечете вниманието и лоялността на поколението Z, ако работите в туризма?

Поколението Z приема информация на пет екрана – те използват компютри + телефони + таблети + всички преносими джаджи. Затова ефективното онлайн присъствие на бизнеса и онлайн комуникацията в социалните мрежи се явява все по-важен канал за комуникация и продажби;

Ориентирани са към бъдещето, което означава, че се интересуват от социалния ангажимент на компаниите и техния отпечатък върху природата, обществото и възможностите за дългосрочни, лоялни отношения с партньорите им.

Ценят индивидуалността си, а индивидуалните пътувания ще стават тепърва все по-популярни като избор и предпочитания.

Ориентирани са към себе си – ако за бабите и дядовците им (поколението X) е изключително важно какво препоръчват другите и споделените впечатления, Z се интересуват единствено доколко тя отговаря на техните изисквания и очаквания – време, бюджет, маршрут, интереси. Консултациите и индивидуално изготвените пакети при продажбата на туристически услуги ще заемат все по-голям дял при сключване на сделките.

Мислят в 4D, което преведено на езика на маркетолозите означава, че искат да видят, чуят, пипнат и преживеят рекламните послания, преди да вземат решение за покупка;

Използват снимки и емотикони за комуникация, защото са емоционални и ценят емоционалните послания и подход в общуването и продажбите. Ценят също така пътувания, преживявания и почивки, които ще ги заредят в емоционален план, за разлика от родителите им от поколението Y, които са далеч по-прагматично настроени.

Песимисти са по природа и търсят постоянно доказателства за сигурността си, както и гаранция за решението и пътуването си.

Живеят, за да пътуват – ето защо препоръчваме на всички представители на туристическия бранш да инвестират в разработването на системи за управление на клиентите си, както и в програми за лоялност.

Както туристическия бранш, така и всички бизнес сектори следва да вземат под внимание индивидуалните специфики на представителите на поколенията X, Y и Z, който към днешна дата формират потребителския профил и да адаптират продуктовото си портфолио и бизнес политика спрямо техните изисквания и очаквания, ако искат да развиват и разширяват бизнеса си според пазарните тенденции.

материалът е финал на трилогията http://www.tbmagazine.net/statia/koi-sa-y-pokolenieto-i-kakvo-iskat-te.html