fbpx Помощи за производители на памук | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Помощи за производители на памук

Помощи за производители на памук

Производителите на памук ще могат да получават държавна помощ de minimis, като подадат заявления в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" oт 15 август до 28 септември. Документи ще се приемат в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице.
Държавната помощ, в размер до 580 лв. на хектар, е за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове за производство на памук. Средствата ще бъдат изплатени до 29 октомври 2012 година.

По схемата се подпомагат фермери, които нямат задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния бюджет или Държавния поземлен фонд. Помощта de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 - 2012 г.).
Подробности за условията и изискванията за подпомагане могат да се получат на място или в областните дирекции на ДФ "Земеделие".

В България памукът се отглежда след идването на славяните, но разпространение културата получава в средата на 19 век, когато местните видове се подменят с американски памук, внесен от Цариград и, затова, известен като "цариградски". Първоначално се отглежда на малки площи. След Освобождението те постепенно се увеличават, като към 1927 г. достигат 30 хил. дка, към 1939 г. нарастват на 340 хил. дка и достигат максимум към 50-те години - 1.9 млн. декара. Поради близките икономически отношение на България със страните от Централна Азия, нуждите на промишлеността започват да се задоволяват от внос и площта към края на 70-те години намалява до 300 хиляди.
През 90-те години става драстично редуциране на текстилната промишленост у нас, поради което площта на културата системно намалява и към настоящия момент е не повече от 50 хил. декара. По този начин сеитбата на памук е концентрирана най-вече в областите Стара Загора, Пловдив и Хасково, а силно се редуцира това производство в районите на Сливен, Ямбол и Бургас.
Изследвания по памук в България се провеждат в Института по памука и твърдата пшеница в Чирпан. Памукът е най-ценната влакнодайна култура. Използва се почти цялата част на плода (кутийката). От влакното се произвеждат прежди и тъкани, служи за изработка на брезенти, ремъци, изкуствена коприна, филтри, намотки за електромотори, а от мъха, който покрива семената, се приготвят над 30 продукта.
От семената се извлича масло, което е полусъхливо и служи за производство на сапуни и за други технически цели, а добито чрез студено пресоване може да се използва за храна на хората. Също от семената се добиват белтъци със състав, близък до млечния, които успешно се използват за храна на децата.
Стъблата могат да бъдат преработвани и да служат като енергиен източник, а кюспето след преработка на семената е с много добра фуражна стойност.

Facebook коментари