fbpx Посланията към предприемачите в Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Посланията към предприемачите в Европа

На 7-та Европейска бизнес конференция на високо равнище в Брюксел, която се състоя в края на март тази година, бяха огласени три основни послания към бизнеса в Европа в условията на икономическа криза:
1. Kъм тези, които правят политиките -
възстановяването на кредитните потоци е приоритет номер едно. Милиони европейски фирми срещат сериозни финансови проблеми, но точно те са жизнеспособният бизнес, който не бива да изчезва.
2. Kъм националните правителства - компаниите не трябва да се товарят с ненужни регулаторни изисквания. Точно сега може да бъдат смъртоносни за растежа и за работните места.
3. Фирмите сами трябва да намерят решение да излязат от кризата. Както е с всички кризи и тази най-накрая ще свърши. През това време предприемачите трябва да правят всичко възможно да оцелеят и да задържат служителите си на работа.
Липсата на кредитиране
Достъпът на фирмите до финансиране трябва да бъде подобрен, защото липсата на кредитни линии е най-големият проблем за много европейски компании, за малките и средни, както и за големите предприятия. Според BUSINESSEUROPE, Централните банки, включително Европейската централна банка, следва да се ангажират в пряко закупуване на краткосрочни дългови инструменти, емитирани от предприятията. Правителствата трябва да намалят закъсняването на плащанията, да намалят административните тежести и да осъществяват целенасочени данъчни мерки. Европейската комисия и правителствата трябва да засилят общия подход за подкрепа на търговските банки, за да се поддържат равни условия на конкуренция и да се осигури необходимото преструктуриране на банковия сектор, за да работи в пазарни условия.

Стабилен пазар на труда се постига с гъвкави механизми

При нестабилна икономическата ситуация гъвкавият подход, който и работодатели, и синдикати подкрепят, остава в сила. Според Конфедерацията на Европейския бизнес има три аспекта на гъвкава сигурност. Гъвкавото работно време е добър начин за фирмите да запазят служителите си. Запазването на разходите за труд под контрол е важно, за да се избегне още по-висока безработица. А образованието и обучението имат ключова роля, тъй-като следващ икономически подем ще бъде невъзможен, ако компаниите нямат достатъчно квалифицирана работна ръка.

 Срещу протекционизма
Протекционизмът е най-важният индивидуален риск за европейския икономически изглед. Единният пазар на ЕС е крайъгълният камък за европейския просперитет. Четирите свободи, на които той се основава - свободно движение на хора, капитали, стоки и услуги, са от съществено значение, за да се стабилизират растежът и заетостта на Европа.
BUSINESSEUROPE очаква Комисията да се намесва, когато протекционистки мерки са въведени в рамките на ЕС, както и от глобалните партньори.

Ролята на правителствата
Европейският бизнес застъпва позицията, че държавите-членки на ЕС трябва да поддържат растежа и работните места със стимулиращи мерки. Нестабилната световна икономика оправдава използването на гъвкавост, позволена от Пакта за стабилност и растеж. Но е важно да се гарантира, че възстановителните мерки са насочени към инвестиции и намаляване на разходите в подкрепа на структурните реформи.

Структурните реформи
Ускоряването на структурните реформи също е от ключово значение за борбата с икономическия спад. Структурните реформи не трябва да се пренебрегват, защото след като приключи кризата, ЕС трябва да бъде конкурентоспособен.