fbpx При криза компаниите по-лесно намират качествени кандидати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

При криза компаниите по-лесно намират качествени кандидати

През последните месеци динамиката на пазара на труда в България създаде три основни тенденции на развитие.
Това са:

  • повишаване на безработицата,
  • освобождаване на служители,
  • понижено търсене на персонал.

Най-силно те се забелязват в секторите на:
финанси, машиностроене, строителство, шивашка промишленост, които бяха засегнати от намалялото производство, свитите външни пазари
и ограничаването на възможностите за износ.
Друга ясно отчетлива тенденция, от гледна точка на работодателите, е по-предпазливото разкриване на нови работни места, а също и намаляването на работното време и заплатата, за да се избегне освобождаване на служителите.
Компаниите се съсредоточават върху задържане на най-ефективните служители, оптимизиране на разходите и работата или изнасяне на някои дейности извън фирмата, ако разходите за това
са по-ниски.

Финанси и маркетинг
са най-желаните сфери за работа

В “Джобтайгър” в момента най-много са желаещите да работят в областта на финансите, инвестиции и кредитиране, счетоводство, продажби, производство, маркетинг.
Трудности при намирането на нова работа могат да изпитват и висококвалифицирани специалисти със специфичен опит, и хора с по-обща квалификация поради намалелите възможности и търсене на хора в цели сектори, които са засегнати. Хората с по-високо образование и квалификация по-лесно биха се справили с намирането на нова работа.

 От друга страна служителите по-трудно вземат решение за смяна на работата поради високата несигурност. По-ниски са и очакванията на кандидатите за работа за заплащане и бонуси предвид трудностите за изплащане на такива в някои сектори.
Паралелно с това от месец септември миналата година досега (като изключим ноември и декември, които по-принцип не са много активни за пазара на труда) се забелязва едно плавно увеличение на средния брой търсещи работа на месец в сравнение
с предходните месеци.
За разлика от масовото търсене, което регистрирахме от работодатели от ЕС миналата година, търсенето на служители от България също е намаляло. В момента най-много регистрирани търсещи работа при нас има от секторите: административни и обслужващи дейности, банки, финанси и инвестиционна дейност, маркетинг, реклама и ПР, следвани от продажби и търговия, ИТ, софтуер и телекомуникации.

В периоди на рецесия мениджърите избягват увеличаването броя на служителите, но на практика тогава сред търсещите работа могат да се появят и много квалифицирани специалисти

Компаниите по-лесно могат да назначат качествени кандидати, като едновременно с това работодателите не са притиснати от необходимостта да предложат най-високата заплата. Възможно е впоследствие това да доведе до спад в лоялността и тези служители бързо да сменят работата си, ако получат по-добро предложение. По-важно за компаниите обаче е да назначат най-подходящия кандидат, а не най-добрия.
Поради затрудненията, които работодателите срещат при запазването на работни места и разкриването на нови,

фирмите търсят възможности за аутсорсинг на подбора на персонал или цялостната HR дейност

също така лизинг на персонал и служители на временна заетост, обучение и кариерно консултиране на съкратени служители, съдействие и подкрепа при намиране на нова работа.
Търсещите работа често се нуждаят от информация за публикуваните обяви за работа, съвети как по-ефективно да търсят работа и да кандидатстват, как да оформят CV-то и мотивационното си писмо и т.н. Много често към нас се обръщат хора, които имат нужда от кариерно консултиране докато учат, търсят възможност за стаж или са в началото на своята кариера, когато обмислят смяна на работата/професионалната сфера или са останали
без работа.

Работодателите търсят най-вече търговци

В момента в “Джобтайгър”, като предлагане, най-много публикувани позиции има в секторите продажби и търговия. На второ място са административните позиции, следват ИТ и софтуер (повечето обяви в момента са за customer support и работа с клиенти), маркетинг, реклама и ПР, биотехнологии и фармация (предимно медицински представители).


Съветите на “ДжобТайгър” към бизнеса

  • За компаниите с опит в изграждането на стабилна политика по човешките ресурси HR мениджмънтът може да помогне чрез максимизиране на силните страни и подготвяне на варианти за действие и адаптация към промените.
  • Не за всяка организация е възможно да се направят точни прогнози. Затова е важно да сте готови с план за реакция при всяко възможно развитие на обстоятелствата.
  • Добре е компаниите да планират с по-голяма прецизност и гъвкавост нуждата от работна ръка. Може да се изчисли кое означава по-голям разход - да се наложи съкращаване на работната сила или, ако ситуацията е благоприятна, да се наложи за кратко време да се търси начин за увеличаване на персонала, за да се отговори на поръчките на клиентите.
  • Находчивост по отношение на финансовото състояние и по-чести дискусии с екипа за стратегията на компанията - какви разходи може да се съкратят, как това ще се отрази върху управлението на талантите и назначаването на нови служители, по-евтини и достъпни практики за интернет подбор, начини за намаляване на разходите за труд и заплати без да се губят служители чрез намаляване на работното време/възнаграждението, отпуските.
  • Поддържане на много добра комуникация между мениджърите и служителите, за да се намалят слуховете и да се стимулира положителна организационна култура и лоялност сред служителите.
  • Акцент върху запазване на продуктивността и оценка на ефективността на служителите, но и добра комуникация на посланията към хората в компанията;
  • Внимателна преценка на нуждите и разходите, свързани с обученията, но задължително инвестиране в професионалното развитие и конкурентоспособността на служителите.


Безработицата може да засегне всякакви служители - както по-нискоквалифицирани, така и специалисти с много добро образование и опит. Това може да улесни наемането на подходящи служители с по-реалистични очаквания за фирмите, чийто бизнес не е засегнат от кризата, но същевременно предполага и повече внимание при подбора на нови хора. При смяна на икономическата ситуация плановете на хората бързо могат да се променят и те да напуснат.