fbpx През 2050 г. търсенето на енергия може да намалее с 15% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

През 2050 г. търсенето на енергия може да намалее с 15%

През 2050 г. търсенето на енергия може да намалее с 15%

Според анализ и спеценарии подготвени от консултантската компания „Екофис” и международната природозащита организация WWF, към 2050 г. енергетиката и транспортът могат да бъдат екологично чисти, като до употребата на ядрена енергия и изкопаеми горива ще се прибягва в съвсем изолирани случаи.
Енергийната ефективност в строителството, транспорта и индустрията ще бъде ключов елемент, паралелно с увеличаването на енергийните нужди, изпълнени чрез електрическа енергия от възобновяеми източници, доставена по интелигентни мрежи.

Според проучването на „Екофис” през 2050 г. общото търсене на енергия ще бъде по-ниско с 15% спрямо 2005 г. въпреки увеличението на населението, производството и транспорта. Светът вече няма да разчита на въглища или ядрено гориво, а международните политики и сътрудничество ще ограничат екологичния риск от производството на биогорива и хидроенергетиката.

Осигуряването на надеждна, достъпна и чиста енергия ще изисква глобални усилия, подобни на онези, с които светът отвърна на финансовата криза. Но ползите ще бъдат много по-големи в дългосрочен план. Икономиите от по-ниски разходи за енергия ще балансират разходите за инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност до 2040 г. Това означава спестяване на повече от 4 трилиона евро до 2050 г.
Още един важен резултат -намаляването на емисиите на въглероден диоксид, идващи от енергийния сектор в световен мащаб, с над 80% до 2050 г. Това дава висока степен на увереност, че повишаването на средната глобална температура ще бъде ограничено до по-малко от два градуса по Целзий.