fbpx Приеха промени в Закона за виното и спиртните напитки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приеха промени в Закона за виното и спиртните напитки

Министерският съвет одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. Чрез него ще се хармонизира българското законодателство с новоприетите регламенти на Евросъюза в областта на виното и спиртните напитки. С приемането на законопроекта се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, увеличаване на производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. Предвиждат се и облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол, които се изискват от контролните органи. С промените се цели още повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите, възвръщане на старите пазари и спечелване на нови в рамките на страната и света, както и създаването на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането.