fbpx Ракът на гърдата е лечим при ранно откриване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Здравно съзнание

Ракът на гърдата е лечим при ранно откриване

По повод месеца за борба с рак на гърдата Рош България представи пред журналисти съвременните начини за диагностика и лечение на това заболяване. Всяка година се диагностицират около 1,4 милиона нови случая на рак на гърдата в световен мащаб и над 450 000 жени умират от тази болест. През 2012 г. в България с рак на гърдата са диагностицирани над 3 700 пациентки. При около 20% от тях ракът е бил определен като HER2-положителен (въз основа на специфични тестове, които се правят върху тъкан, взета от тумора). Благодарение на профилактиката и повишената здравна култура, 90% от случаите на рак на гърдата са открити в ранен стадий, което дава възможност при правилно лекуване и определяне на HER2-статуса, да се постигне пълно излекуване.

Доцент д-р Георги Байчев от ВМА, София сподели различните видове задължителни прегледи и диагностични процедури. Сред тях са самоизследване, клиничен преглед; образни методи: мамография, ехография, нуклеарно–медицински; патоморфологични (биопсични): цитология, щанцова и ексцизионна биопсия. Доц. Байчев уточни, че е важно всяка жена да знае, че след 20-годишна възраст тя трябва да се самоизследва ежемесечно, след навършени 35 години - да посещава специалист за кличен преглед ежегодно, както и да прави мамографско изследване всяка втора година между 40- и 50-годишна възраст и ежегодно в интервала между 50 и 69 години. За периода 1968-1989 година благодарение на скринингови програми средният размер на новодиагностицираните тумори намалява с 10 % на всеки 5 години.
По отношение на преживяемостта скрининговите програми имат най-голяма полза за пациенти във възрастовата група от 50 до 69 години - с 30-40% намаляване на смъртността след 5-годишен системен мамографски контрол и третиране на съмнителните лезии.

Д-р Марчела Колева от МБАЛ СОФИЯМЕД направи обзор върху начините за лечение на рак на гърдата. Най-съвременният метод за лечение днес е чрез лекарства, които са насочени към специфични, жизненонеобходими за раковите клетки молекулярни цели – т.нар таргетни или известни още като прицелни лекарства. Тези лекарства се насочват към точно определено място – „мишена“ върху раковата клетка, като унищожават само тумора, без да увреждат тежко останалите органи и функции на организма. Тяхното действие е да инхибират „мишените“, като блокират туморната клетъчна активност. Самите „мишени“, към които се прицелват таргетните лекарства, представляват генетичните изменения, които лежат в основата на образуването на рака, но също и структури върху раковите клетки, които ,,издават” злокачествения им характер. Тъй като „мишените“ са разположени върху или в туморната клетка, таргетните лекарства са строго специфични. Затова всеки пациент се лекува с подходящо само за него лечение. За да се установи кой пациент е подходящ да се лекува с таргетна терапия, е необходимо да се направи изследване от патоанатоми, специализирани в областта на молекулярната диагностика.