fbpx Ръст в логистичните бази | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в логистичните бази

Лек ръст отбелязват новооткритите индустриални площи в района на София през второто тримесечие на 2011 година в сравнение с предходните три месеца, сочи доклад на Forton International за логистичния пазар. Докато през периода януари-март 2011 г. площта на новооткритите складове е била 22 600 кв.м, през второто тримесечие на годината новите индустриални площи са 67 000 кв. м. Така общият обем модерни (строени след 2003 г.) индустриални площи в момента се равнява на 628 000 кв. м, което представлява ръст от 12% спрямо първото тримесечие на 2011 година.

През второто тримесечие на 2011 г. Литекс Моторс завърши автомобилния си монтажен център с обща площ от 17 200 кв.м, разположен в района на Ловеч. Каменица инвестира 16 милиона евро в новия си логистичен център в Хасково с площ от 7 000 кв.м.
Площите в процес на изграждане в района на столицата към момента са 32 400 кв.м. Един от проектите, чието завършване предстои през първото тримесечие на 2012 г., е фабриката на Софарма на бул. Илиянци с обща площ от 20 000 кв.м.

От първото тримесечие на 2011 година, когато незаетите индустриални площи регистрираха рекордно ниски нива от 4%, в момента ставаме свидетели на повишение на свободните площи до 49 000 кв.м или приблизително 7.8% от всички модерни площи.

Търговските вериги, 3PL операторите, дистрибуторите на фармацевтични продукти и бързооборотните стоки остават основните движещи сили за пазара на индустриални площи.
Компаниите от леката индустрия са заинтересовани от закупуването на земя с цел изграждане на обекти, които в най-пълна степен отговарят на нуждите им. Преструктурирането на логистичните операции на търговските вериги, включително инсорсване или аутсорсване на дейности, предизвиква промяна в бизнеса с логистични услуги и по този начин засяга пряко пазара на недвижими имоти и по-конкретно релокациите и консолидациите на площи в сектора.

През периода наемните нива на първокачествените логистични площи в региона на София очаквано отбелязват лек спад, след като четири поредни тримесечия държаха стабилни нива от 4 евро на кв.м. Към юни 2011 г. наемите достигнаха 3.75 евро на кв.м, което е понижение от 6.25% на годишна база.

Три големи сделки бяха реализирани през периода април-юни 2011 г., сочат още данните на компанията. Общата площ на отдадените под наем индустриални помещения е 13 000 кв.м.
Нивата на възвръщаемост също отчитат спад и през анализирания период са 12.5%, след като през последните две години държаха 13%, което е в резултат на активизиране на инвеститорите и интерес към потенциални сделки, коментираха от Forton.