fbpx Само 6% от хората с кредити са в реално финансово затруднение заради кризата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Само 6% от хората с кредити са в реално финансово затруднение заради кризата

Само 6% от хората с кредити са в реално финансово затруднение заради кризата

Ипотечните заеми в български лева с фискирана лихва са сред най-предпочитаните продукти на кредитния пазар през 2012 година. Това се посочва в годишните анализи на консултантските компании Кредит Център и CreditPoint.bg.
Според данните на двете компании заеми с фиксирани лихви избират основно по-младите кредитополучатели, тъй като за тях сигурността е най-ключова. Мотивира ги желанието им да избегнат евентуален скок на лихвените нива, тъй като малкият обем спестени средства, с който младите разполагат, може да не успее да покрие подобно покачване.

Тенденцията на осезаем ръст на ипотечните кредити, изтеглени в лева, започна в началото на годината и се затвърждаваше през цялата година, се посочва още в данните на консултантските компании. По думите на Тихомир Тошев, изпълнителен директор на компаниите, тяхната популярност се дължи на спада на лихвите по ипотеките в лева с около 1%-тен пункт спрямо 2011г. и изравняването им в повечето оферти с лихвите в евро.

За цялата 2012 година лихвите в лева намаляха до нива от 6.5 до 7.5% а тези в евро намаляха с около 0.5% процентни пункта до около 6.25 – 7.25%. Като цяло продължаващия спад на лихвите и подобрението в условията по кредитите мотивираха част от желаещите да изтеглят кредити за покупка на нов дом и въпреки, че ръста на портфейла е само около 1% годината беше с добра активност предвид общата икономическа среда.

От друга страна процентът на хората, чието финансово положение е силно затруднено, е едва 6% през 2012 година. Това са хора, чиито разходи по месечните вноски е трудно или дори невъзможно да бъдат покрити от текущите им доходи. Най-често това са хора, които са изгубили работата си, или доходите им са намалели значително, нямат никакви спестявания, нямат собственост, която да продадат, и не могат да разчитат на близките си за финансова помощ. Ситуацията при тях изисква търсене на начин за намиране на работа или увеличаване на доходите, тъй като по една или друга причина задълженията им не могат да бъдат отложени или преструктурирани.

„Картината за 2012 е безспорно по-оптимистична – хората в силно затруднение сега са 6% при 9% през 2011 година и 12% през 2010 година, като това е на фона на сравнително високите нива на безработица. Това е индикация, че броят на кредитите, които не могат да бъдат своевременно изплащани, ще започне да намалява през следващите години”, коментира Тихомир Тошев.

В същото време кредитният пазар предлага благоприятни варианти за потребителите със стабилни финанси. Цените на недвижимите имоти също са сравнително ниски, което е предпоставка за оптимистичната прогноза по отношение на пазара на ипотечни кредити през 2013 година. Хората със стабилни доходи и добра финансова култура са не просто в добра позиция, но и често са „ухажвани” от финансовите институции, а предложенията за тях не са малко, коментират от Кредит Център.

По думите на Тихомир Тошев хората с кредитен рейтинг от над 600 точки мога да се възползват от по-добри оферти за кредити. Такъв кредитен рейтинг се покрива със следните характеристики:

- Доход над 1 500 лева
- Добро образование
- Ниска или никаква кредитна задлъжнялост
- Редовно плащане на настоящите заеми (ако има такива)
- Безсрочен трудов договор и стаж на последната месторабота над 1 година
- Месторабота в стабилана българска или интернационална компания

Прогнозата на консултантите за 2013 г. е тя да не се различава съществено от 2012 година. Движението на лихвите по кредитите и депозитите ще продължи да е низходящо, а активността на клиентите ще се движи нагоре, макар и плавно. Ипотечните заеми в българска валута ще продължават да бъдат интересни на кредитополучателите, като в някои оферти ще видим и по-ниски лихви за кредите в лева. Средният размер на кредитите ще се запази около 30 000 евро. Вероятно в края на 2013 година лихвите по ипотеките ще се движат в рамките на 5.75 – 6.5%, прогнозират още експертите. Нови продукти в ипотечното кредитиране, насочени към отделни клиентски групи, също ще се появят през 2013 година. Цените на имотите се очаква да останат стабилни през 2013 г., което също ще мотивира част от купувачите да направят сделка през годината.

Facebook коментари