fbpx Сейшелите - земен рай за туристи и чужди компании | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сейшелите - земен рай за туристи и чужди компании

Офшорна компания -
да или не?

Офшорна компания -
да или не?

Мотиви, заради които лица и корпорации използват инструменти на офшорно данъчно планиране и офшорни компании:
- намаляване на данъчните задължения;
- защита на активите;
- управление на риска;
- запазване на анонимността;
- избягване на бюрократични пречки;
- намаляване на разходите.

Предимства за използване на офшорни компании за данъчно планиране и офшорен бизнес:
- анонимност и поверителност;
- ниски или нулеви данъци;
- валутен контрол, свободно прехвърляне на печалби и капитал;
- стабилни политически и данъчни системи;
- банкова тайна;
- достъп до спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
- гарантирано право на собственост;
- достъп до "евтини" региони;
- наличие на експерти по офшорни компании и бизнес;
- достъп до международния застрахователен и презастрахователен пазар;
- освобождаване от мита и други сборове;
- стимули за привличане на чужди инвестиции;
- по-висока доходност и възвръщаемост;
- високоразвити банкови системи;
- политическа стабилност.

Казват, че ако съществува райска градина на Земята, то това са Сейшелските острови. Тропическата джунгла, безкрайният изумруден океан и ослепително бeлият пясък пленяват хиляди туристи от цял свят.
Говори се, че Сейшелите са връх на потънал древен континент. Получили името си в чест на Виконт Жан Моро дьо Сейшел, министър на финансите по времето на крал Луи XV, днес островите са независима република в рамките на Британската общност.
Страната заема площ от 455,3 кв. км и е разположена в западната част на Индийския океан на 115 острова (41 от тях са изградени от гранит и 74 са коралови) от архипелазите Сейшелски, Амирантски, Алдабра, Космоледо, Фаркуар и др. Общата им брегова линия е 620 км. Най-големите острови от групата на Сейшелските (Махе, Пралин, Силует, Ла Диг и др.) са скалисти и достигат надморска височина до 906 м (връх Морне на о. Махе). Останалите острови са малки, предимно коралови.
Република Сейшели е разделена на 23 административни окръга.
Паричната единица в страната е сейшелската рупия (Sre), която се равнява на 1 американски долар.
Законодателната власт се упражнява от Народно събрание с пряко избираеми депутати.
Населението е 85 хил. души, от което 89% са сейшелци, 4,7% са индийци, малгашите са 3,1 на сто, англичаните - 1,6%, китайците - 1,5%. Най-голяма част от тях - 93,2%, изповядват християнска религия, като католиците са 94,6 на сто, а протестантите - 5,4%. Мюсюлманите представляват 3,2 на сто от населението, индуистите - 2,4%, будистите - 1,2%. Извън страната живеят 8 хил. сейшелци, предимно в Англия.
Официалният език на републиката е сейшелски креол, който е създаден на основата на френския език. Говори се също френски и английски, като в деловите среди се използва основно
английски.

Икономика
Сейшелите са изключително живописно място. 46% от общата им площ е обявена за национален резерват, за да се запази красотата на природата, която привлича като магнит туристи от цял свят.
Туризмът е водещ отрасъл на икономиката, в който е заета 1/3 от населението. На Сейшелите се намират три от петте най-добри плажа
в света.
Страната разполага с добра туристическа база
и подходящ морски климат. Средните месечни температури варират между 26-28 оС. Във вътрешните равнинни части на по-големите острови са съхранени вечнозелени тропически гори.
Всяка година страната се посещава от 130 хил. чужди туристи. Няма полезни изкопаеми, а промишлеността е представена от малки предприятия за преработка на селскостопанска продукция. Най-важните селскостопански култури са кокосова палма, тютюн, ванилия, канела. Основните износни продукти са риба и рибни консерви, копра, ванилия и канела.

Международни търговски компании, регистрирани на Сейшелските острови

Освен рай за туристите, Сейшелите са рай и за много чуждестранни компании, които използват офшорната зона, за да намалят данъците, които плащат.

 


Историята разказва, че...

Сейшелите са открити през 1502 г. от мореплавател, който не им дава име. След време португалците ги наричат "Седемте сестри". През 1756 г. островите стават френска колония, а почти два века по-късно англичаните им дават името Сейшелски острови. Те остават английска колония от 1903 г. до 1976 г., когато архипелагът получава своята независимост и се превръща в Република Сейшели.
Арабите, както и финикийците, индонезийците, португалците, англичаните и французите, са изиграли немаловажна роля за създаването на тази уникална островна страна.

Има данни, че преди почти 1000 години за първи път островите са били посетени от арабски търговци
Официално се счита, че Сейшелите са открити от португалския мореплавател Васко да Гама преди около 500 години.
През 1742 г. френска експедиция стъпва на островите и през следващите 40 г., почти до края на века, те остават под френско влияние. По времето на Наполеон те са считани за стратегическа придобивка и британците се борят да спрат френската експанзия. След 1794 г. в продължение на 13 години седем пъти се сменя властта над Сейшелите. Парижкият договор от 1814 г. формално утвърждава британско управление.

През 19 век населението се увеличава, тъй като островите произвеждат висококачествен памук, имат добре развит риболов
Не на последно място полага се началото на големите кокосови плантации, които се превръщат в основа за икономическото развитие. Робството на Сейшелските острови е премахнато през 1835 г. От 1903 г. до 1976 г. те са самостоятелна английска колония.
На 29 юни 1976 г. получават своята независимост и постепенно установяват демократична, многопартийна политическа система. През този период туризмът процъфтява и икономиката се развива с бързи темпове.


Фирмите, които работят на Сейшелските острови не се облагат. Минималният размер на акционерния капитал, който се изисква за една компания там, е 5 хил. щатски долара.
Съществуват обаче годишни държавни такси. За компании с уставен капитал от 5 хил. щатски долара таксата е 100 долара, при капитал от 5 хил. до 50 хил. щатски долара, тя е 300 долара и за над 50 хил. щатски долара - 1000 долара.
Едно от изискването към фирмите на Сейшелите е те да имат минимум един директор, като той може да бъде физическо или юридическо лице от всяка националност. Не е необходимо да се предоставят данни за директорите и за акционерите.
Акционерът в компанията трябва да бъде поне един. Не се изисква оповестяване на реалния собственик на фирмата, не се плаща данък върху офшорната печалба и се допуска издаване на акции на приносител.
Друго условие пред международните търговски компании е да имат регистриран агент или офис, като агентът трябва да бъде местно лице. Компаниите не се задължават да подават счетоводни отчети или годишни данъчни декларации.
Не се изисква вписване на данни за акционерите и директорите в публичните архиви, но компанията е длъжна да води регистър на директорите и акционерите.
Спогодби
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са малко, но те не оказват влияние върху международните търговски компании. Но има и някои ограничения. Компаниите не може да осъществяват дейност в рамките на Сейшелските острови или да притежават недвижими имоти в страната. Не се допуска търговска дейност, свързана с банково, застрахователно или осигурително дело, или управление на активи и фондове. В края на наименованието на компанията се поставят думите: Limited Corporation, Incorporated, Societe Anonyme.