Страната на пирамидите развива модерен бизнес

Страната на пирамидите развива модерен бизнес

Освен туристическите атракции африканската република развива и модерен бизнес в различни насоки. Египет е известна като страна на търговията. Наличието на водни басейни дава допълнителна възможност за удобна връзка със света. На север бреговете и достигат Средиземно море, на изток червено море, а Суецкият канал свързва двете морета и носи сериозен приход.


Египет е страна, богата на петрол, природен газ, желязна руда, фосфати, магнезий, варовик, гипс, талк, олово, цинк и др.
Население
Източните египтяни, бедуините и берберите представляват 99% от населението на страната. Останалият 1% са предимно италианци, французи, гърци, арменци и др. В момента в страната живеят и работят около 10 000 американци, 3500 британци, 3000 германци.
В Кайро са се установили и развиват своя бизнес много латиноамериканци, хора от Средния Изток, индийци и филипинци.
Почти цялото население на Египет изповядва исляма и едва 6% са християни или други.
Официалният език на страната е арабският, като английски и френски говорят по-образованите слоеве на населението, а египетският диалект е най-широко използваният от всички арабски диалекти.
работната ръка в Египет е около 16 млн. души от 60 млн. население, което означава, че заплащането в страната не е високо. Там работят както изключително квалифицирани хора, така и с по-ниско образование. Ниското заплащане дава възможност на много чуждестранни компании да предлагат по-високи заплати и така да привличат висококвалифицирани кадри от конкурентни фирми.
Икономика
Секторът на услугите в Египет формира почти половината от брутния вътрешен продукт на страната (БВП).
Освен това туризмът и възможностите, които се откриват благодарение на Суецкия канал, също допринасят за увеличаване на капиталите.
Селското стопанство е ключов сектор за икономиката, който представлява 16 на сто от БВП и осигурява 28% от заетостта в страната.
развитието на индустрията също допринася в значителна степен за увеличаването на брутния вътрешен продукт и формира 20% от него. Около 14% от работещите в страната са заети именно в този сектор.
Според специалистите в бранша в следващите няколко години се очаква 25% ръст в строителството, особено след приемането на Закона за ипотеката и след увеличаването на строителните дейности в Египет.
Петролът и природният газ са основни ресурси за икономиката. През 2000/2001 г. те представляват 69% от целия износ на Египет.
Туризъм
Това е един от най-динамично развиващите се сектори на икомиката. Тази сфера дава възможност за работа на много хора, като поне 8% от заетите в други области са свързани с туризма.
За последните 2-3 години най-много са били посетителите от западна Европа.
В момента морският туризъм съперничи на историческия. Строежите на хотели около Синай и бреговете на червено море, където се намират едни от най-красивите коралови рифове в света, продължават с усилени темпове.
Държавата и частният бизнес осъзнават големите възможности, които създава туризма, и работят усилено, за да подобрят услугите в сектора. Правителството планира да увеличи капацитета на хотелите през следващите пет години и той да достигне около 140 000 стаи. Според световните класации египтяните са на първо място по предлагане на сървис обслужване.
Енергетика
Най-широко използваните енергийни източници в Египет са петролът, природният газ и електричеството.
Енергийният сектор е един от основните фактори при образуване на търговския баланс на страната и допринася с около 50% за международната търговия на Египет. През последните 20 години са подписани 217 договора и споразумения с чуждестранни фирми за използване на петрол, газ, както и за офшорните зони по Средиземноморието. Тези сделки се изчисляват на повече 27 млрд. щатски долара и косвено са спомогнали за откриването на 444 петролни кладенци и източници на газ. Износът на египетски петрол се изчислява на 46,2 млрд. щатски долара, докато консумацията му в страната се равнява на 82 млрд. В страната има много чужди петролни и газови компании, сред които фирми гиганти като BP, която планира да инвестира в следващите шест години 450 млн. щатски долара в нови технологии.
Природен газ
Той е основното гориво в Египет. Властите продължават да насърчават индустрията да използва природния газ като алтернативно и по-евтино гориво. Около 90% от топлинната енергия се генерира от природния газ. Именно изобилието на природен газ е причина много от чуждестранните компании да инвестират и работят по такива проекти.
Производство
20% от изнасяните стоки са със селскостопански характер. Производството на зърнени храни и зеленчуци, както и наличието на големи площи обработваема земя, са предпоставка страната да развива животновъдство. По този начин тя успява да задоволи нуждите на населението от млечни продукти, бяло и червено месо.
Около 65% от производството в Египет се осъществява от частния бизнес. Повечето от фирмите са малки предприятия, в които работят най-много 15 души.


Необходими документи, които трябва да притежава всеки чужденец, за да работи и живее в Египет:
Попълват се специални декларации, които разрешават на чужденците да работят в Египет. Документите могат да се вземат от отдела по разрешителните в Manpower and Training Directorate -Tahrir Complex.
Паспорт. Важно е да се кандидатства, докато местоживеенето на кандидата е актуално.
7 копия на снимка паспортен формат на кандидата.
2 копия от трудовия договор.
2 копия лична карта Tax ID Card.
Копие от търговския регистър.
2 копия на диплома за завършено образование и професионален опит.
Свидетелство от работодателя, което да доказва, че кандидатът е нает на работа в Египет, какви ще бъдат задълженията му на работното място, както и обяснение на това защо не е нает египетски гражданин на съответната позиция.
Медицинско свидетелство, което да удостоверява, че кандидатът за работа не е заразен със СПИН. То трябва да бъде взето от болница или лаборатория и да е заверено от Министерство на здравеопазването на съответната държава.
Свидетелство за съдимост. То може да бъде взето от отдела за работни разрешителни в Manpower and Training Directorate в комплекс Tahrir.


Строителство
Това също е един от най-динамичните отрасли на икономиката. Необходимостта от строителни материали нараства след 1995 г. заради бума в строителството на курорти по крайбрежието на червено море, Синай и Средиземно море. ръстът в този сектор се обяснява и с проектите по връщането на земите в New Valley (Toshka), както и със строителството на летища.
развитието на ключовите за икономиката отрасли като селско стопанство и туизъм също е предпоставка за увеличаване на строителните дейности. Предстои завършване на инфраструктурата в 15 града, което отново ще засили необходимостта от строителни материали. Около 85% от материалите са произвеждани в Египет и само 15% са внос от други държави.
Свободни зони
Инвеститорите изпълняват проекти и работят в египетските свободни зони съгласно Инвестиционния закон на страната. По-голямата част от внасяните продукти са освободени от мита и данъци. Съществуват два типа свободни зони - обществени и частни.
Обществените са установени на територии в Александрия, Суец, Порт Сед и Кайро.
частните свободни зони са разрешени за конкретен проект или компания. Дейностите, разрешени в тях, са свързани с опаковане, производство и ремонт.
Фирма, която работи в свободна зона, е освободена от всички египетски данъци за неопределен период от време. Тя обаче трябва да плати 1% от стойността на стоките, внасяни в зоната, като знак на уважение спрямо другите производства в свободната зона.
Дейностите, които не са свързани с внос и износ от зоната, се облагат с годишна такса, която е 1% от общите приходи на фирмата.
Законът за търговията касае едноличния собственик и не толкова сложните бизнес партньорства и взаимоотношения, докато Законът за фирмите регулира в детайли дейността на компаниите, които са притежание на повече собственици, фирмите с ограничена отговорност и др.
Клонове на чуждестранни компании
чуждите фирми, които могат да създават свои клонове в Египет, са тези от строителния бранш, хотелиерството, търговията, финансите, индустрията или такива, които изпълняват част от договор, сключен с египетска компания. o
Полезни интернет страници:
http://egydir.soficom.com.eg/
Египетска зона за търговия
http://www.egtrade.com/
Египетска асоциация на износителите
http://www.expolink.org/

За контакти:
Посолство на Египет в София
ул. “6 -ти септември” N5
тел:. 02/ 988-15 -09

Facebook коментари