fbpx Стратегия на фирмата- знаем ли какво искаме, къде отиваме и как го постигаме? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стратегия на фирмата- знаем ли какво искаме, къде отиваме и как го постигаме?

"Аз съм създал тази фирма и знам много добре какво искам и как да го постигна и служителите ми го знаят, нали тук работят. Клиентите и контрагентите се интересуват само от цени, не от мисии."
По този начин ми отговори един предприемач, когато го попитах какви са визията, мисията и целите на фирмата, която е създал и управлява и дали неговите служители, клиенти и контрагенти ги знаят и подкрепят. Но дали наистина е така?
Основната цел на анализа на дейността, който разработихме до момента в тази рубрика, беше именно да разберем: Знаем ли в каква посока вървим? Какъв е нашият пазар и кои са ни клиентите? Как е организирана дейността ни? Стабилни ли сме финансово? Подкрепят ли ни организацията на дейността ни, служителите, контрагентите и клиентите? Имаме ли потенциал да растем?

Пример за визия,
мисия, цели и задачи
Таксиметрова компания

Визия: да бъдем безспорен лидер в осигуряването на модерна, съпоставима с водещите държави в ЕС, услуга в областта на таксиметровия превоз, използвайки постиженията на модерните технологии. Да бъдем най-разпознаваната компания в България в областта на таксиметровите услуги.

Мисия: Да осигурим на клиентите надеждна, комфортна, бърза и приятна услуга на ясна и приемлива цена. Да осигурим максимални улеснения за клиентите си чрез използване на най-модерните технологии. Да предоставяме услуга, която да ни направи вашия предпочитан спътник в пътуванията и пътешествията.
Цели: осигуряване на нови автомобили; създаване и развитие на интегрирана система на управление на мрежата (радиовръзка, таксуващи апарати, GPS сис-тема, идентифициране на клиентите), осигуряване на дългосрочни договори с корпоративни клиенти; създаване на brand recognition сред високата и средната класа.
Ако горното описание на бизнес ви напомня дейността и развитието на една от таксиметровите компании в България - това показва, че при наличие на ясна визия, мисия и цели, мениджмънтът на една компания може да постигне и най-амбициозните си виждания.

На къде да развиваме нашия потенциал?
Отговорът на този въпрос трябва да можем да дадем в нашата Стратегия (визия, мисия, цели и задачи) и да представим детайлно в бизнес плана - "настолната книга" на всеки ръководител и всеки бизнес.
И така, помолих предприемачът да ми разкаже накратко за дейността си. Оказа се, че за десетте години от създаването на фирмата два пъти е бил пред банкрут и за да оцелее е променил веднъж опаковката и пласментната си политика и веднъж е инвестирал значителни средства в нова производствена линия. Моят разговор с него беше във връзка с получаването на нов инвестиционен кредит, който този път трябваше да послужи, за да развие производството си спрямо новите изисквания на българското законодателство и предстоящите промени във връзка с влизане на България в Европейския съюз. За съжаление, производствената линия, в която е инвестирал преди четири години, няма да може да се използва при новата технология, която трябва да се въведе. Сега производството ще е осъвременено и с много по-голяма производителност. А ако имаше ясна стратегия преди четири години?
Продължихме разговора...
Какво ще правите с увеличената продукция и имате ли пазар за реализация на по-големите количества?
- За продукта не сме мислили, а пазари ще се намерят, те и сега ни търсят и не можем да отговорим на всички поръчки. А и нали влизаме в ЕС.
- Изследвали ли сте конкуренцията от ЕС, предвидили ли сте освен технологията какви други инвестиции трябва да направите, за да се отличи вашият продукт?
- Имаме идеи, но още ги обмисляме.
- А как тогава знаете каква инвестиция да направите, какъв кредит да вземете, какъв ресурс да отделите, кои специалисти да привлечете? И какво ще правите след пет години, а след седем години?
Всъщност този предприемач имаше доста добра идея какво иска да прави след пет години и дори беше поръчал детайлно проучване на пазара и на клиентите си. На база на резултатите от проучването, детайлен финансов анализ и още няколко разговора с него и с неговите служители и контрагенти за кратко време съставихме Стратегия за развитие, която доразвихме в бизнес плана. След този процес той много по-уверено преговаряше и с банката си, и с дос-тавчиците си, и с клиентите си.
Историята на новото българско предпpиемачество е едва десетгодишна, но с много примери за успешно развиващи се фирми. И тези примери не са основани само на значителни финансови възможности, а по-скоро на стратегическо мислене, внимателно планиране и поемане на премерени, обмислени и пресметнати рискове, които да доведат до изкачване на следващото стъпало към целта. Това е Стратегията. Тя се определя в три изречения, разработва се в три тома и се въвежда и изпълнява години наред, но с ясната представа за основната цел - визията за бъдещето.

Kак да определим Стратегията?
Чрез определянето на Визията, Мисията, Целите и Задачите.

Визията - Към какво се стремим?
Това е вашата представа за бъдещето, такова каквото го виждате. Това е, дори ако искате "истинската ви мечта", и колкото по-ясна и значима е тя, толкова по-сигурно е, че ще я
постигнете.
Мисията - Защо съществуваме?
Мисията е вашата причина да съществувате за света. Това е "пътеводната светлина", какво клиентите да очакват да намерят и какво вашите служители да се стремят да постигат. Мисията трябва да е достатъчно ясна и реалистична, за да дава основната насока на дейността и в същото време - достатъчно обща, за да дава възможност на фирмата да расте.
Целите - Как постигаме визията и мисията?
Целите са тези конкретни постижения, които ще ви помогнат да осъществите визията и оправдаете мисията си. Целите се задават за определен период (краткосрочни - до една година и дългосрочни - от три до пет години) и конкретно за различните структури в организацията (работа с клиенти, производство, качество на продукцията).
Задачите - Какво да предприемем, за да постигнем целите?
Описание на конкретните задачи, които ще ви помогнат да постигнете целите. Задачите са наръчника, който осигурява концентрирано и целенасочено действие на вашите служители.
Определянето на Стратегията не е самоцел, а първата стъпка към създаване на бизнес план за дейността. Стратегията е основата, около която построяваме бизнес процесите, определяме квалификацията и изискванията към служителите, изготвяме финансови бюджети и прогнози, определяме методите и средствата за реклама и привличане на клиенти, съставяме графика за изпълнение. Тези и други въпроси, които са определящи за ефективното и успешното бизнес планиране, ще представим подробно в следващи статии.