fbpx Има ли място за работещи майки? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Има ли място за работещи майки?

Бъдещето са нашето деца. Няма човек, който да не е съгласен с това. Само че, тези деца трябва да се отглеждат, да се формират, за да станат хора. Трябват им много грижи и отношение особено в най-малка възраст. И разбира се, голямата отговорност пада върху плещите на майките. Само че, в съвременното общество са еденици тези, които могат да си позволят да не работят през живота си, за да се отдадат напълно на децата си. От друга страта много млади майки се нуждаят да итегрират в обществото, за да могат да продължат своето професионално развитие. Така те се чувстват по-полезни и за дома и за себе си.

Често обаче, фирмите гледат с недобро око на работещите майки на малки деца. В най-новото изследване на компанията Регус, фирмите, които възнамеряват да наемат повече работещи майки, е намалял с повече от една пета от началото на същия период през миналата година. В началото на миналата година, ако 44% от компаниите са планирали да наемат работещи майки, то в началото на 2011 г. този процент е само 36%. На фона на оптимистичните очаквания за нарастване на общата заетост в рамките на бързо развиващата се глобална икономика през новата година, тези данни предизвикват особено безпокойство сред женските общности.

При сравнение с очакванията за нарастване на общата бизнес заетост, според които 45% от компаниите възнамеряват да наемат нови служители през 2011 г., проучването показва, че плановете за наемане на работещи майки са паднали значително под този показател, което създава доста безпокойство както в семействата и в женските организации, така и на правителствено равнище. В България, където 37% от компаниите възнамеряват да увеличат персонала си, резултатите са малко по-благоприятни, тъй като 31% от компаниите заявяват, че планират да наемат повече работещи майки.

Данните също така показват, че все още има известна резервираност сред малка част от работодателите, които се опасяват, че работещите майки са по-малко ангажирани и не толкова гъвкави както останалите служители (37%), напускат скоро след като са били обучени, за да отглеждат второ дете (33%) или пък работните им умения са вече остарели (24%). В България работодателите са особено обезпокоени относно остарелите работни умения на завръщащите се майки (26%), но проявяват много по-малка загриженост за степента им на ангажираност (29%).

Положителното е, че повечето бизнес участници оценяват приноса на завръщащите се майки, като 72% заявяват, че компаниите, които пренебрегват майките, работещи на непълно работно време, се лишават от значими и ценни възможности за работна заетост. Освен това, цели 56% от тях смятат, че работещите майки притежават умения, които трудно могат да се намерят на пазара на труда в момента, а 57% заявяват, че ценят работата на завръщащите се майки, тъй като те допринасят със своя опит и умения, без да изискват твърде високо заплащане. В България показателят за изискване на високи заплати надвишава средното ниво в глобален мащаб (40%), което може би означава, че работещите майки имат по-добри шансове да получат разумни възнаграждения за работата си.

Според специалистите от Регус със затягането на коланите вследствие на икономическите трудности някои от старите предразсъдъци се възраждат. Същуствуват мениджъри, коите погрешно си позволяват да прилагат старомодните си опасения към съвременното работно обкръжение. Радостното е, че сериозна част от компаниите са единодушни, че затварянето на вратите пред работещите майки означава лишаване от ценен персонал, съществуват и опасения, че семейните задължения могат да попречат на работещите майки да отделят цялото необходимо внимание и ангажираност на работата си.

За щастие, гъвкавите работни споразумения все повече се превръщат в норма и опитните бизнес участници си дават сметка, че могат да осигурят по-благоприятна за семействата и същевременно по-продуктивна работна среда, като просто позволяват на служителите да ползват алтернативно работно време и да работят по-близо до дома си. Признаването, че нуждите на работещите майки не са изключителни, и предоставянето на подобни предимства на всички работници ще осигури необходимата производителност и ще доведе до намаляване на режийните разходи, както и ще съдейства за повишаване на мотивацията на персонала.