fbpx Кризата ще се отрази основно на жените и младежите с малък професионален опит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кризата ще се отрази основно на жените и младежите с малък професионален опит

Кризата ще се отрази основно на жените и младежите с малък професионален опит

По-голямата част от заетите в този сектор са жени. Това значи, че драстичното съкращаване на работни места в него ще се отрази в неравномерна заетост на мъжете и жените. Затова експертите на МОТ прогнозират, че финансовата криза в развитите европейски държави и ЕС най-силно ще засегне именно жените и младите хора с малък професионален опит.

Статистиката
Делът на безработните в ЕС и развитите европейски държави се е увеличлил от 5,7% през 2007 г. до 6,4% през 2008 г. Увеличението с 0,7 пункта означава, че броят на безработните за една година е нараснал с 3,5 млн. души, като това прави 32,3 млн. души за региона през 2008 г. МОТ прогнозира, че работодателите и служителите в региона ще трябва да са готови да реагират много бързо на промените, предизвикани от глобализацията, развитието на технологиите и финансовата криза.

Препоръките
През есента на 2008 г. прогнозите на Международната организация по труда бяха, че броят на безработните през 2009 г. в глобален мащаб може да се увеличи с 30 млн. души. При влошаване на финансовата криза обаче през 2009 г. международната институция очаква броят на безработните да се увеличи с 50 млн. души.
Съветите на МОТ за намаляване на ефектите от финансовата криза върху глобалния пазар на труда са свързани с разкриването на нови работни места в публичния сектор, изграждането на инфраструктира и т.н. “зелена” икономика.

Заплатите
До края на тази година се очаква понижение на възнагражденията с 0,5% в развитите икономики. Основната причина за песимистичната прогхноза са бавния или отрицателен икономически растеж и силно променливите цени в глобален мащаб. Кризата ще се отрязи най-вече на нископлатените работници и по-бедните домакинства. В много държави средната класа също ще бъде пряко засегната, предвиждат експертите на МОТ.
Позовавайки се на прогнозите на МВФ за 2009 г., докладът на МОТ предвижда повишение на заплатите с най-много 0,1% в развитите индустриални икономики и с 1,7% в световен мащаб. Актуализираните данни, изнесени след изготвянето на доклада обаче сочат, че заплатите всъщност ще се понижат с 0,5% в развитите страни, а на глобално ниво ще нараснат с не повече от 1,1%.

Песимистични очаквания за пазара на труда и в ЕС

Разразилата се финансова криза в глобален мащаб е обърнала тенденцията на намаляваща безработица в Югоизточна Европа от
2000 г. насам. Скорошно проучване на световните нагласи за пазара на труда показва, че ако ситуацията продължи да се задълбочава, през 2009 г., нивото на безработицата в страните от Югоизточна Европа (извън ЕС) и в ОНД може да достигне 9,8%. Прогнозата за ЕС е тя да се увеличи с 1,5 пункта до 7,9% през 2009 г.


Мерките
Според доклада на МОТ се очаква институциите, отговорни за пазара на труда, да предприемат адекватни действия. Докладът препоръчва минималните работни заплати да бъдат повишени, където е възможно, за да се запази покупателната способност на най-застрашените работещи и най-вече да се преосмисли значимостта на институциите, ангажирани с пазара на труда.
За периода 1995 - 2007 г. МОТ отчита тенденция на бавен растеж на заплатите в повечето страни. В същото време ръстът на брутния вътрешен продукт на глава от населението е изпреварил повишението на заплатите. В доклада се отбелязва и нарасналата разлика между най-ниската и най-високата заплата за периода.
Според данните при предишни финансови сътресения са били необходими между четири и пет години, докато пазарът на труда се възстанови от кризата.