Стресът на работното място трябва да се преодолява

Стартира Европейската седмица за безопасност и здраве при работа 2014, която е един от акцентите на кампанията „Здравословни работни места – управлявай стреса!“ за 2014-2015 г. От 20 до 24 октомври в цяла Европа предстоят стотици събития по темата. Под мотото „Здравословни работни места – управлявай стреса“ Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и партньорските й организации си поставят за цел да предизвикат широка публична дискусия в Европа относно стреса и психосоциалните рискове на работното място и как заедно да се справяме с тях.

Партньорите на кампанията „Здравословни работни места“ – в т.ч. предприятия, представители на работодатели и работещи, както и специалисти от агенцията – предлагат различни начини за привличане на общественото внимание към посланията на кампанията: в Белгия и Словения ще се проведат пресконференции, във Великобритания ще има обучения, в Исландия – конференция, а в Естония ще се покаже филм, който проследява темата за здравословните работни места. Събитията се провеждат не само на национално ниво: регионите на Европа също се включват много активно. В Испания например ще се проведат повече от 57 събития в цялата страна като част от програмата на Европейската седмица.

България отбелязва Европейската седмица чрез провеждане на Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса!”. Участваха представители на министерства, ИА “Главна инспекция по труда”, Националния осигурителен институт, социалните партньори, предприятия, служби по трудова медицина и специалисти по безопасност и здраве при работа.

Конференцията бе насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и насърчаване на работодателите, работниците и служителите и други заинтересовани участници в трудовия процес да обединят своите усилия за подобряване на безопасността и здравето при работа чрез представяне на добри практики в предприятията. Специалният фокус е върху идентифицирането на рисковете, свързани със стреса и психосоциалните фактори на работното място, тяхната оценка и възможностите за управлението им.