fbpx Създаването на Индустриална зона в Стара Загора ще привлече качествени инвестиции в региона | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създаването на Индустриална зона в Стара Загора ще привлече качествени инвестиции в региона

Създаването на модерна Индустриална зона в Стара Загора ще бъде механизъм за привличане на качествени инвестиции в региона. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който  участва в дискусия "Да! На  българската икономика" за индустриалното развитие на регион Стара Загора с представители на местната власт и  бизнеса.

По време на дискусията бяха обсъдени възможностите за изграждане на Индустриална зона в Стара Загора, както и гарантирането в дългосрочен план на квалифицирана работна ръка.

Зам.-министър Борисов изтъкна, че макроикономическите показатели в странатани са много добри, като България е на 4- то място по ръст на БВП и 5- то по експрт в ЕС. По думите му има висок ръст на икономиката, намаляване на безработицата и растеж на  заплатите. Той допълни, че Стара Загора е сред лидерите по БВП и  един от регионите с най- голям потенциал от гледна точка на инфраструктура и кадри. "Стара Загора е лидер в преработващата промишленост с традиции в машиностроенето, но има голям потенциал за развитие на високотехнологични, модерни предприятия, които до задържат младите хора в областта и  допълни, че  може да се превърне и в логистичен хъб. Борисов посочи, че в Стара Загора  общият  брой заети за третото тримесечие на настоящата година по данни на НСИ са 148.7 хил, с 27 хил. повече  спрямо  същия период на 2016г.

Зам.-министър Борисов изтъкна, че като решение  за осигуряване на подходящи кадри за бизнеса и решаване на проблемите на пазара на труда в дългосрочен план Министерството на икономиката подкрепя  дуалната  форма на обучение като плавен преход от обучение към работа, доказал успеха си в страни като Швейцария, Австрия и Германия. Той подчерта, че Министерството на икономиката участва съвместно с МОН и МТСП в изпълнението на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователнасистема" - ДОМИНО. "Резултатите  по проекта към настоящия момент са  включването на над 800 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални гимназии и 170 предприятия в проекта, което е доказателство за успешното изпълнение на проекта", обяви той.

По думите му се работи  и за създаване на регистър на предприятията, които участват в процеса на дуалното образование, като по този начин учениците и родителите ще могат да е ориентират към социално-отговорни компании, които могат да осигурят работно място и наставник за дуално обучение.

Относно Индустриалната зона в града икономическият заместник-министър съобщи, че има няколко варианта като целта е съвместно с местната власт да бъде изградена по-голяма зона. Той съобщи, че съществуват възможности територията на бившето летище Стара Загора също да бъде част от такава зона. "Важно е първо да бъде изградена инфраструктура до зоната, като държавата може да се включи чрез публично-частно партньорство или при наличие на инвестиционен интерес да се включи процедура  по Закона за насърчаване на инвестиции, за  да бъде изградена тази инфраструктура. По думите му проблемът с довеждащата инфраструктура е основен за инвеститорите, затова се подготвят мерки за облекчения и достъп на бизнеса до техническата инфраструктура.