fbpx Търговията и технологиите – заедно в борба за клиенти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговията и технологиите – заедно в борба за клиенти

Търговията и технологиите – заедно в борба за клиенти

ERP и CRM системите за цялостно управление на бизнеса предоставят на компанията възможност за високи печалби, постигане на конкурентоспособност и успешно развитие на бизнеса. Те оптимизират бизнес процесите, следват пазарните тенденции и бързо и лесно се адаптират към промените в динамичната ритейл среда.

Използването на ERP и CRM системите, т.е. свързването на хората в организацията (служители, доставчици и клиенти) води до успешно обособяване на бранда, повишена лоялност на потребителите и установяване на активни, клиентско-ориентирани процеси. Това осигурява множество ключови оптимизации в дейността на компанията. На първо място клиентите усещат, че фирмата уважава тяхното време, като осигурява удобни начини за пазаруване и отговаря на всичките техни въпроси и изисквания. Всяка поръчка се обработва и изпълнява на момента, с което се спестяват значителни ресурси. Благодарение на ERP и CRM, ръководството взема адекватни и навременни решения на всички нива в организацията от магазина, през доставчиците до висшия мениджмънт.

ERP и CRM решенията представляват основата за всяка организация

Ежедневно те събират милиони информационни записи за продажби, доставки, клиенти, задължения, плащания, складови операции и др., които им дават цялостен изглед за всичко случващо се в компанията във всеки един момент. Същевременно съвременните ERP и CRM решения са изключително гъвкави, предоставят възможност за модификация и безпроблемна интеграция с други системи. Набиращите все по-голяма популярност технологии, специално създадени да удовлетворяват нуждите на ритейл организациите, все по-често намират място в дейността на търговските компании. RFID /Radio-frequency identification/, Self-checkout, мобилни плащания, облачна инфраструктура, системи за лоялност вече не са понятия от бъдещето, а технологии, които намират широко приложение във все повече български ритейл компании.

Често натрупването на значителни обеми от данни

особено при търговските организации, води до затруднения при тяхната обработка и извличане на нужната информация. Тук на помощ се явяват BI /Business Intelligence/ системите, които събират данни от разнообразни източници, обединяват ги, анализират ги и ги представят под формата на разбираеми справки и анализи Те съкращават времето за изготвяне на справки и анализи от седмици и месеци до няколко минути от една страна заради същността на технологията им, а от друга – заради интуитивността и леснотата на работа, позволяваща на потребителите сами да създават необходимите им справки и анализи, без нужда от намеса на ИТ специалист. BI инструментите осигуряват на ръководството на компанията възможност за детайлно вникване във фирмените данни и операции и оттам - за вземане на адекватни и обосновани решения за успешно корпоративно развитие.

Facebook коментари