fbpx Как да финансираме бизнеса си в условия на криза? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да финансираме бизнеса си в условия на криза?

Светът днес се намира в безпрецедентна финансова и икономическа криза. Сигурно през последната година сте чували тази фраза стотици пъти от устата на политици, банкери и водещи икономисти. Но какво от това? Животът не спира и не свършва с това препятствие. Да, вярно, че икономическата конюнктура се променя и оцеляването излиза на преден план. Банките не са склонни да отпускат така лесно кредити – инвестиционни или оборотни, вашите пазарни хоризонти се стесняват, а някои направо изчезват, поради намаляло търсене на Вашите продукти, Вашите клиенти бавят плащанията, а Вие съответно и към Вашите доставчици. Но в такива моменти бързите и енергични действия към преструктуриране на Вашата компания са от решаващо значение, както и избор на подходящи финансови алтернативи.

Действие 1 - ако вече не сте го направили, ето няколко полезни съвета да оптимизирате разходите и спестите средства


Практиката показва, че близо половината от управителите на дружества от различна величина и сфера на дейност не знаят с какво точно разполагат. Всяка компания притежава определени вътрешни ресурси, но често те не се използват достатъчно ефективно. Дори паричните средства не винаги се разходват далновидно.
Прегледайте внимателно месечните си разходи и направете анализ какво Ви носи всеки един тях. Освободете се в максимална степен от чисто административните разходи. Чисто психологически човек е свикнал да харчи повече и за неща, които на практика не са му необходими. Затова прегледайте портфолиото с Вашите проекти, като отстраните най-рисковите от тях, заемете се само със сигурните, които ще Ви донесат по-малка, но гарантирана печалба. Замразете плановете си за разширение и мащабни инвестиции. Можете да си ги позволите единствено и само в малки обеми, ако трябва да отговорите на изискванията на определена поръчка с по-висока производителност и повишаване конкурентоспособността си.
На фона на намаляващите приходи от поръчки е важно да разберете кои са високо ефективните и ниско ефективните звена във Вашата компания. Да, става дума за фактора “труд”. Колкото и да Ви е тежко да се разделите с някои от работниците, при липсата на достатъчно поръчки и продажби ще се измъчвате всеки месец да поддържате едно и също ниво на работните заплати, а на практика то няма да съответства вече на приходите Ви.

Вариант 1: съкратете неефективната част от тях;
Вариант 2: намалете на всички заплатите пропорционално;
Вариант 3: възползвайте се от правителствени програми за намален работен ден.

Ако в месечните разходи имате и вноска за погасяване на кредит, и имате проблем с това, то поискайте от банката да го преструктурира. Банките не горят от желание да се сдобият с обезпечението му, защото неговата ликвидност е силно намаляла в условията на криза.
Следете изкъсо паричния си поток. В условия на криза, като тази, най-ясно ще направите разлика между “приход” и “плащане”. Всички планираме получаването на приходи в определен момент от месеца въз основа на извършени вече продажби, но често се оказва, че те са само на хартия, защото реалното плащане или постъпление се извършва в по-късен етап, в най-лошия случай месеци след планираното. Това води до проблеми с покриване на Вашите собствени разходи и оттам задлъжняване към доставчици и собствените си работници. Може би познахте ситуацията, в която се намирате и която води към т. н. междуфирмена задлъжнялост, един от основните проблеми в ситуацията на днешната криза - аз на тебе, ти на него и така до безкрай. Разрешението на проблема с Вашите вземания търсете в чисто законовите рамки и възможности – нотариални покани и по съдебен път. Не Ви съветвам да използвате съмнителни и незаконни методи.

Действие 2 – потърсете средства

Кредитът е първото нещо, за което всеки сеща, когато се нуждае от финансови ресурси, независимо дали са инвестиционни или оборотни. Банките са по-склонни да отпуснат кредит за закупуване на производствена база, срещу нейна ипотека, отколкото оборотен кредит, при същото обезпечение. Ако преди кризата достъпът до кредит беше сравнително лесен, то в условията на криза банките затегнаха здраво условията. Първо, лихвите вече не са толкова атрактивни. Второ, обезпечението не е вече само по себе си достатъчно. Банките искат да са 100% сигурни, че Вие ще сте в състояние да погасявате кредита и няма да фалирате. Освен обезпечение, надвишаващо размера на търсения от Вас кредит, банкерите ще искат да се запознаят подробно с настоящото Ви финансово състояние. Важно е да имате определен устойчив паричен поток от дейността – оборот. Също така ще искат да видят и бъдещите Ви осигурени приходи от дългосрочни договори и хиляди други подробности.
Ако планирате намирането на оборотни средства за дългосрочен период от време, и особено ако регулярността, с която тези средства ще са ви необходими е променлива, вероятно някой от другите инструменти ще бъдат по удачни за вас.
Лизингът или разсроченото плащане имат различни форми и обикновено е свързан с определен нефинансов актив. Предимството при него е, че неговото използване ще Ви подпомогне при “освобождаването” на инвестиционни средства за оперативни цели. Например, вместо да си купите една машина, а след това да търсите оборотни средства, можете да я ползвате на лизинг (или да си я купите на разсрочено плащане), а финансовите средства, с които иначе бихте я платили да използвате за материали. Лизингът в случая не е инструмент, с който да финансирате дейността си, но въпреки това може косвено да реши проблема.
Повечето компании при сключване на договор за конкретна поръчка изискват аванс, който ще им позволи да я изпълнят, закупувайки част от суровините за производството на продукта.

Факторингът е друг често използван финансов инструмент. Факторинг компаниите се ангажират да получат Вашето вземане от клиента, като ви заплащат примерно 80% от него. След като купувачът си плати, получавате останалите 20%, от които се приспада таксата на факторинг компанията. Честа практика е, когато купувачът не е в състояние да плати цената на поръчката по договора да иска разсрочено плащане. Проблемът е, че често то не работи за Вас, защото сте извършили реални разходи за производство, а плащането ще се забави във времето или дори в условията на тази криза има риск и от неплащане. В същото време Вие се нуждаете от нови средства, за да продължите производствения цикъл. Затова факторингът може да се окаже подходящото решение в този случай, а купувачът ще получи вид разсрочено плащане.

Действие 3 – ако ресурсите са за инвестиция


Ако имате нужда от средства за инвестиции с цел повишаване конкурентоспособността Ви, освен кредитът, може да използвате възможностите, които дават структурните фондове. Това важи обаче само в случаите, ако сте производствено предприятие. Тогава може да се възползвате от някои от грантовите схеми на оперативна програма “Конкурентоспособност”. Средствата се отпускат за закупуване на ДМА, въвеждане на системи за качество и други. Размерът на гранта е между 50 и 65%. Останалата част от инвестицията е за Ваша сметка като съфинансиране. За разлика от кредита тук размерът на инвестицията Ви излиза наполовина, но има и някои особености. Първо ще трябва да си намерите подходящ консултант. Второ, да направите предварителни разходи за изготвяне на проекта. Трето, да изчакате одобрение около 3-4 месеца. И четвърто да изпълните проекта по правилата на оперативната програма, което често пъти е доста затормозяващо. Затова пък изплащането на гранта може да се програмира през целия период на проекта от самото начало, а Вие трябва да помислите само за своята съфинансираща част и коректното му изпълнение.

Действие 4 – вместо заключение


От изброеното дотук излиза, че бизнесът ви има различни алтернативи, изборът измежду които зависи преди всичко от това да познавате себе си и да сте си направили точните разчети.
Добре би било да потърсите съдействието на независим консултант, който да ви ориентира в богатият асортимент на финансово-кредитни инструменти на пазара. Това може да спести значително количество разходи по набиране на информация, сравнителен анализ и усилия в търсенето на най-подходяща за вас алтернатива в условията на криза и липсата на ресурси.