fbpx Медиацията помага в спорове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Медиацията помага в спорове

Медиацията помага в спорове

Спор между строител и инвеститор

Фирма К и фирма П са партньори от много години, като фирма К е инвеститор, а фирма П е строителна фирма. Фирма К – строител има претенция от фирма П за неразплатена последна вноска за извършено строителство. Фирма П не заплаща строителството, тъй като има претенция за некачествено извършени СМР, с които иска компенсация, която възлиза на 1/2 от неплатеното СМР. Страните бяха загубили диалога помежду си и бяха блокирали взаимно сметки и имущество за обезпечение на бъдещи искове. Така почти бяха блокирали основната си дейност, когато се обърнаха в срока за завеждане на исковете към медиация. В този срок (обикновено 30 дни) след две сесии бяха уточнили основните аспекти на споразумението - фирма К да извърши ремонта и поправи некачествено извършените СМР за своя сметка, а фирма П реши да възложи нов обект на фирма К, като уточниха по-голям аванс на плащане, с който тя щеше да репарира незаплатеното строителство. Така се отказаха от наложените обезпечения и не стигнаха до завеждане на съдебни дела. Страните си спестиха около 6-8 % първоначални разходи за делото и много време в изнурителен и съсипващ отношенията съдебен процес, като по този начин запазиха дългогодишните си партньорски отношения и постигнаха споразумение и резултат, който ги устройваше и който никога нямаше да постигнат чрез съдебен процес.

Споразумение между етажни съсобственици

Фирма Е е собственик на 75% от бизнес сграда. Етажен съсобственик не заплаща таксите, определени от общото събрание на етажната собственост за подръжка на общите части повече от 1 година. Не заплаща такса за подръжка, тъй като твърди, че не ползва имота и след като няма наемател на офиса не може да заплаща таксата. Не е поискал освобождаване от такса за периода на неизползването. Етажната собственост е завела заповедно производство за събиране на сумата и се обърнаха към центъра за медиация и споразумения за разрешаване на спора. Още в първата среща по медиация постигнаха споразумение - неизправният етажен съсобственик да заплати намалена с 1/2 такса за управление и за подръжка, която да заплати до датата, на която намери наемател на офиса, а ако не намери такъв да заплати таксата в срок от 8 месеца. Споразумението беше дооформено като детайли на втора среща. След подписване на споразумението, постигнато чрез медиация, етажният съсобственик заплати уговорената сума. Изводи:страните спестиха време, нерви, държавни такси и съхраниха отношенията си като съседи и съсобственици, което е несъмнената полза от медиацията.

Чрез медиация може да се уреди един дълг, чрез бартер, чрез предоставяне на услуга, работна ръка и други.