fbpx В България има място за развитие на индустриалните имоти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В България има място за развитие на индустриалните имоти

В България има място за развитие на индустриалните имоти

„България и региона, като цяло са на инвестиционната карта и няма как да бъдат заобиколени. Ролята на всички нас е определяща, защото много от компаниите и от инвеститорите, които се съсредоточават в момента към нашата страна, очакват бързо навлизане на пазарите. Затова ние трябва да сме подготвени и да осигурим добри  брокерите, строители, индустриалните и логистични  зони“. Това каза зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на Първата международна конференция за индустриални имоти София, 2018. Той подчерта, че страните от региона не трябва да бъдат конкуренти, а  да си сътрудничат и да търсят начини да се допълват, да се търси синергия, така че целият регион да се развива добре.

По време на конференцията зам.-министър Борисов припомни на участниците последната есенна макроикономическа прогноза. „Ние предвиждаме в България да имаме реален икономически растеж от около 3,6%, като амбициите на нашето министерство да го ускорим. Виждаме ускоряване на икономическия растеж през 2019 г., като подобни са тенденциите и за световната икономика съответно около 3,9% през тези години и леко забавяне около 3,7% около 2020 г.“ , каза зам.-министър Борисов. Той акцентира, че правителството приоритетно се стреми да предложи оптимални условия по отношение на бизнес средата. „България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна Европа с утвърден имидж и добри условия за развиване на бизнес и инвестиции. Благодарение на добрите си конкурентни предимства и наличните инвестиционни стимули България успя да привлече значителен брой и големи по обем проекти в сферата на електрониката, автомобилостроенето (производство на автомобилни части), машиностроенето, информационните технологии и аутсорсинга, логистиката“, допълни той.

По негови думите в последните години се наблюдава нова тенденция икономическият растеж да се движи от инвестициите, а не само от потреблението и износа. „През 2018 г. очакваме реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП, като надеждата ни е тази тенденция да се задълбочи и през 2019 г., когато ръстът трябва да достигне 9,5%“, каза Борисов. Той допълни, че инвестициите (разходите за придобиване на ДМА), които са дошли от мажоритарно чужди компании през 2017 г. са в размер на 4, 350 млрд. лв., което спрямо 2016 г. е  9,55%  повече. 

В рамките на конференцията зам.-министър Борисов припомни, че през 2018 г. по ЗНИ в областта на индустриалното строителство – изграждане на складови площи са издадени 12 сертификата от общо 17 за периода, като общия размер на инвестициите по проектите е 686 млн. лв., а  предвидената заетост е 1052 нови работни места. По думите му обнадеждаващи са и показателите на пазара на индустриални имоти. Те  бележат положителна тенденция на развитие през последните години. Така например ръстът на годишна база на издадените разрешения за строеж на индустриални имоти през 2017 г. е 15.9%, а за първо полугодие на 2018 г. е отчетен 26% пад на броят на разрешителните. „Най-много строителни разрешения за първо полугодие на 2018 г. за строителство на индустриални имоти са издадени в област Пловдив (146), Стара Загора (121), Благоевград (95), Варна (84), София (67)“, заяви още той.

Основание за повече бизнес и индустриални инвестиции дава и прогнозата за ръст на фирменото кредитиране. Очаква се ръстът на кредитирането да нараства през следващите 4 години, като започне от 6,3% в края на 2018 г. и достигне 7,8% през 2021 г.