fbpx Виртуалните сървъри за вашия бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Виртуалните сървъри за вашия бизнес

Виртуалните сървъри за вашия бизнес

Дали да имаме уеб сайт? - Голяма част от фирмите в България вече отдавна не си задават този въпрос, тъй като имат уеб сайтове и успешно се възползват от Интернет присъствието си. Това води до изнасяне на все повече дейности в „облака“, а от там и до по-добра ефективност на фирмените процеси, по-добро обслужване на клиентите и достигане до по-голяма потенциална аудитория. От друга страна по-сложните и комплексни приложения, които фирмите използват, водят до повишени изисквания към компаниите, предоставящи Интернет инфраструктура. Такива изисквания са например висока надеждност, сигурност на данните и комуникациите, както и адекватно обслужване.

Говорейки за хостинг, хората най-често имат предвид споделения хостинг, независимо от платформата – Unix (Linux) или Windows. Въпреки че, споделеният хостинг е най-подходящото решение за за огромна част от сайтовете в Интернет, в практиката се налага и използването на софтуерни приложения, които по една или друга причина не могат да бъдат инсталирани на сървър за споделен хостинг. През последните години, все повече се говори за Cloud computing, като в България тази тенденция е основно застъпена, чрез все по-широко разпространените и популярни виртуални сървъри - VPS. Виртуализацията е начин на разделяне на един физически сървър на множество „по-малки“ виртуални сървъри. При това разделяне, всеки един от тези виртуални сървъри се държи като истински физически сървър. Ако изключим някои технически детайли, виртуалният сървър има практически всички предимства на отделен физически сървър, но на по-добра цена.

Какви са основните предимства и възможности на виртуалните сървъри в сравнение със стандартния споделен хостинг?

Използвайки виртуален сървър, вие получавате пълен достъп ('root' достъп), което ви позволява да инсталирате всякакъв вид софтуерни приложения. Съществуват много различни софтуери за реализиране на виртуалните сървъри. Такива например са Xen, VMWare, Virtuozzo, OpenVZ и др. Можете да инсталирате и всякакви съвместими с операционната система приложения, като например:

- Можете да стартирате сървърни услуги. На практика, никоя компания за споделен хостинг не би разрешила стартирането на сървърни приложения (резидентни програми). Отделно от това, на firewall-а на сървъра за споделен хостинг, всички нестандартни портове са затворени от съображения за сигурност;

- Можете да инсталирате специфични софтуерни библиотеки, които обикновено не се инсталират на сървър за споделен хостинг. Пример за подобни библиотеки са такива за преобразуване на видео във Flash Video (flv). Тези библиотеки ще са ви необходими за да направите сайт за видео споделяне;

Пълният достъп до сървъра ви дава и голяма гъвкавост при управлението му. Ето някои операции, които ще можете спокойно да правите с вашият VPS:

- Можете да пращате големи обеми писма. Ако имате много клиенти или регистрирани потребители, имате възможност да ги информирате за различни новости във вашия бизнес например, без ограничения в броя на писмата. Ако използвате акаунт за споделен хостинг, обикновено има наложени ограничения за брой изпратени писма за час. Причината за тези ограничения е предотвратяване изпращането на нежелани е-мейли (СПАМ);

- Да разрешите отдалечения достъп до MySQL сървъра ви за база данни. Доста често, отдалеченият достъп до MySQL сървъра е забранен. Вие можете да го разрешите, като по този начин имате възможност да го използвате отдалечено от различни офиси на вашата организация;

- Да инсталирате уеб сървър, който ще използва по-добре ресурсите на вашия сървър. Обикновено компаниите за споделен хостинг използват уеб сървър Apache. Той е най-разпространеният уеб сървър в Интернет. Отличава се с голяма производителност, гъвкавост, сигурност и надеждност. Съществуват обаче някои уеб сървъри, които работят доста по-бързо от Apache, особено при сервирането на статично съдържание (картинки, html страници, Flash файлове – включително и видео). Два от тези уеб сървъри са например lighttpd (произнася се lighty) и nginx (произнася се engine x).

Не на последно място, вашият VPS ви дава по-голям сървърен ресурс, който можете да използвате за различните нужди на вашите уеб проекти

Това са само някои от предимствата на виртуалните сървъри. Важно е да се отбележат следните неща, които трябва да имате предвид при вашето решение да използвате виртуален сървър. На първо място, по-голямата гъвкавост идва и с по-голяма отговорност. Вече вие сте системният администратор. Вие решавате какво и как да настроите на вашия сървър, за да работи той добре и да бъде защитен от злоумишлени действия. Това означава, че ще ви е необходим системен администратор. Доста често компаниите, които предлагат виртуални сървъри, мога да ви предложат и оферти за системна администрация и поддръжка.

Важно е също така, добре да прецените ресурсите, които ви предоставя вашият VPS и по-конкретно - оперативната памет. При неправилно разчетен размер на паметта, вашият виртуален сървър може да започне да използва допълнителната swap памет. Това би довело до сериозно забавяне в работата му. В някои случаи неправилното разчетена памет може дори да доведе до блокиране на работата на сървъра. Тук също компанията, от която закупувате виртуален сървър, може да ви бъде много полезна.

В заключение, виртуалните сървъри са много мощно и удобно решение, на което можете да разположите големи и посещавани сайтове, както и сложни корпоративни системи, без да се налага да правите значителни инвестиции в хардуер и оборудване. Още по-добри резултати се получават, ако комбинирате няколко виртуални сървъра, като по този начин може да се реализира голяма надеждност и разпределяне на натоварването. Облачните технологии и технологиите за виртуализация се развиват много бързо, особено с все по-широкото навлизане на многоядрени процесори и необходимостта от по-оптимално използване на мястото в дата центровете.

Facebook коментари