fbpx Връчиха наградите "Еврика" за 2010 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Връчиха наградите "Еврика" за 2010 г.

На 19 януари бяха наградени лауреатите на фондация „Еврика” за 2010 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите се връчват за двадесет и първи пореден път за млад мениджър, двадесети за млад фермер и млад изобретател и петнадесети за постижения в науката. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора, на тяхната дейност и успехи, за налагане на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие е кандидатите за наградите „ЕВРИКА” да не бъдат по-възрастни от 35 години.

За постижения в науката бе отличен Д-р Развигор Дърленски. Той получи съвместната награда на Фондация „Еврика” и Висшата атестационна комисия при Министерския съвет за отличната защита на дисертационен труд на тема „Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата”, за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор”.

Наградата „Еврика” за млад изборетател е присъдена на Николай Мирчев за изобретението „Ролка”, на което той е съавтор с принос по-голям от 50 %. Изобретението е с европейски патент, валиден в България, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария, Люксембург, Ирландия и със заявка за патент в Украйна и Индия. Ролката е нов усъвършенстван вариант и е приложима в съоръжения за непрекъснат транспорт и по специално за лентови транспортьори и ролкови конвейери. Тя е с разширено приложение, повишена влагоустойчивост и висока ефективност. Тези качества са доказани в експлоатационни условия, характеризиращи се с осъществяване на транспорт на рудни материали с висока влажност и при неблагоприятни атмосферни условия.

Наградата за млад мениджър бе присъдена на Елена Маринова, която ръководи Мусала Софт, водеща компания в сферата на софтуерните услуги и специализирана в изграждане на цялостни софтуерни решения, реинженеринг, интеграция на информационни системи и ИТ консултиране.

За успешната организация на цялостната земеделско-производствена дейност на стопанство в гр. Раковски, Димитър Николов получи наградата за Млад фермер. Той управлява две компании „Агро Бизнес Груп 2003” ООД и „Милкком България” ООД.