fbpx Всяка фирма вече може да ползва данъчен кредит при оперативен лизинг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Всяка фирма вече може да ползва данъчен кредит при оперативен лизинг

Димо Николов, управител на Мото-Пфое Груп

Всяка фирма вече може да ползва данъчен кредит при оперативен лизинг

Oт 1 януари 2013 г. първата стъпка от една дългоочаквана законодателна промяна в помощ на бизнеса вече е факт. Държавата най-после постави началото за право на ДДС-кредит за автомобили. Отпадна ограничението регистрирани по ДДС фирми да ползват данъчен кредит при оперативен лизинг на леки автомобили – нови и употребявани. При това възможността за ДДС-кредит се простира не само върху месечния наем, но и върху експлоатацията и поддръжката на наетия автомобил, а именно – гориво, комплектовка, сервизиране, ремонти, резервни части и смазочни материали.

Така оперативният лизинг на автомобил става изключително удобен за бизнес цели – освен че наемната вноска се признава за фирмен разход и с това намалява корпоративния данък, компаниите вече могат да спестят 20% от разходите за автомобилите си

Това е сериозен стимул. Сещате ли се за бизнес, който може да се осъществява без кола? Едва ли. Автомобилът е основно средство за извършване и разгръщане на дейността във всеки бранш и същевременно е сериозно разходно перо. Сега той може да струва с 20% по-малко. И не само автомобилът – нов или употребяван, а и всички съпътстващи разходи, сред които поддръжката и горивото например съществено товарят бюджета, вече са с възможност за ДДС-кредит, т.е. 20% по-евтини. Няма никаква сериозна причина фирмите да не се възползват и да продължават да плащат 20% повече. Това важи за всяка фирма – голяма, средна, или малка – благодарение на разпростирането на възможността за ДДС-кредит с равна сила при оперативен лизинг на нов и употребяван автомобил.

Наистина, досега също имаше възможност за ползване на данъчен кредит, но само при т.нар. търговски автомобили – лекотоварните, товарните, микробусите и други, които имат сертификат от производителя N1, че са товарни. За останалите, при все че обслужват фирмената дейност, не се ползваше ДДС-кредит.

Затова облекчението е голям шанс за фирмите, регистрирани по ДДС

Аз действително считам отпадналите ограничения в закона за ДДС за едно от най-големите постижения на държавата и законодателите в последните години, и за това им действие заслужават адмирации. Помислете си за потенциалния ефект върху фирма с 10-15 или повече автомобила, която се занимава с дистрибуция и има множество представители. До този момент такива фирми не можеха да ползват данъчен кредит. Имаме дори клиенти с повече от 50 автомобила, които нямат право на ДДС-кредит, а е ясно ,че колите са взети за работа, че са средства за производство. Сега и самите автомобили, и поддръжката им, и горивото поевтиняват с 20%. Това е стимул, който ще даде тласък на икономиката ни. С умерен оптимизъм бих казал дори, че може да е началото на един плавен ръст за цялата ни икономика.

От началото на годината насам наблюдаваме повишен интерес към оперативния лизинг, но за реален ръст още е много рано да се говори – по няколко обективни причини

Първо, промяната влезе в сила от 1 януари 2013 г., но беше приета в края на 2012-а, когато съвсем естествено фокусът на общото внимание, включително при медиите, беше в посока края на годината (и края на света ), празниците, ваканциите. Но дори и сега, два месеца по-късно, все още няма достатъчна информираност относно важната за бизнеса промяна в ЗДДС по отношение на автомобилите. Затова считам, че медиите са длъжници с отразяването на новината и анализа на значението и.
Второ – след узнаването, на представителите на бизнеса ще е нужно време и за осмисляне на ползата от промяната в ЗДДС, за „узряване” и предприемане на конкретни действия.
Трета обективност – някои елементи от народопсихологията ни ще повлияят бързината в преориентиране към оперативен лизинг у част от потенциалните му потребители. Визирам нагласата, че непременно трябва да се придобие собственост върху автомобила. В повечето случаи това е предразсъдък. Рационалното мислене казва, че ползването на кола за определен период от време, последващото връщане и вземане на нова дава на компанията възможност да поддържа постоянно автопарк от технически нови и изправни автомобили, при по-ниски фирмени разходи.

Факт е, че в последните години все повече големи фирми преминават от финансов към оперативен лизинг. Очевидно те не са глупави, а просто така им е по-изгодно.
Затова определено очаквам преливане от финансов към оперативен лизинг, защото в идеалния случай всеки би искал да ползва ДДС-кредит

Експертизата ни през последните 4-5 години е за твърдо нарастване дела на оперативния лизинг. Ако през 2008 г. той представляваше 6% от сделките ни, през 2012 г. вече е 24%. С благоприятните данъчни промени от началото на януари следва да очакваме рязко и значително увеличение и – на по-напреднал етап – изравняване с финансовия лизинг. Наистина, няма причина бизнесът да не се възползва от предоставената възможност да спести 20% разходи за автомобилите и да освободи по този начин средства за собствения си растеж.

Развитите компании, например, отдавна и трайно се ориентират към оперативен лизинг, защото им предлага отлично планиране на разходите. Надявам се това да привлича все повече и представителите на малкия и среден бизнес, които искат добре да си направят сметката и още към 1 януари да знаят колко пари ще похарчат за автомобилите си през цялата предстояща година. Те вече сериозно се интересуват от пълната разходна норма и от месечна вноска, която включва всичко – от наема до поддръжката, за да не се налага да плащат нищо повече, освен горивото. Така планирането им е изключително лесно, концентрират се върху основната си дейност, а прехвърлят несвойствената им на специалистите.

За финал бих искал да се върна отново към началната си мисъл. Промяната засега е само крачка в правилната посока от страна на българското държавно тяло. Бидейки именно стъпка, тя все пак е половинчато облекчение за бизнеса. Затова и очакваме да бъде последвана от пълна промяна на закона, така щото ДДС-кредит да може да се ползва при всички форми на лизинг и покупка на автомобили. Защото – перефразирайки гениалното прозрение на симпатичния Остап Бендер в „Златния телец” на Илф и Петров – автомобилът не е лукс, нито само средство за придвижване, той е и средство за производство. И понеже държавата по дефиниция трябва да насърчава бизнеса, придобиването и ползването на автомобили би следвало да се ползват от максимални по степен и размер данъчни облекчения.