За успешна кариера е нужна последователност

Даниел Даскалов, директор “Ресурсно осигуряване”, Оптикс АД

Започнала като малка фирма с 10 души персонал преди 15 години, днес най-големият частен, български технологичен производител Оптикс има над 500 души персонал и модерна производствена база в Панагюрище. Компанията има производствени звена за оптични елементи и детайли, цехове за производство на специална оптика за нощни и термовизионни изделия, както и развойното звено с над 80 млади специалисти. Управлението на толкова много хора е предизвикателство.

Facebook comments